Hopp til hovedinnholdet

Askøy kommune videreutvikler sin frivillighetspolitikk

Publisert:
Oppdatert:
Logo liten

Askøy kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å bidra med kompetanse i utviklingen av sin frivillighetspolitikk.

Kommunen ønsker å lage en handlingsplan med konkrete tiltak for et tettere samarbeid med frivilligheten. Dette er forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

I samarbeid med kommunen gjennomførte Frivillighet Norge en undersøkelse blant de frivillige foreningene om deres syn på egne ressurser og utfordringer i Askøy kommune våren 2016.

29. august gjennomførte Frivillighet Norge et kveldsseminar med foreningene i kommunen om samspill og samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen. Her snakket vi blant annet om verdien av å etablere en tettere dialog mellom kommunen og foreningene. I tillegg ble det arrangert en kafedialog der foreningene kom med innspill til hva en frivillighetspolitikk må inneholde for å skape vekst og utvikling for frivilligheten.

Kafedialogen

Oppsummeringen av kafedialogen viste at organisasjonene både har utfordringer kommunen kan bidra til å løse og ressurser de selv mener de kan bidra med som nærmiljøbyggere lokalt. Foreningene signaliserte blant annet at kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder å legge til rette for gode lokaliteter, forenkling i kontakten med kommunen og faste møteplasser der frivilligheten har direkte dialog med politikere og kommuneadministrasjon for å styrke samarbeidet på tvers. Eksempler på hvilke ressurser foreningene har, er høy kompetanse som kan deles med andre, mange ulike aktiviteter, og et bredt utvalg av utstyr.

Den videre dialogen

Frivillighet Norge utfordret foreningene til å danne en referansegruppe som kan bistå kommunen i det videre arbeidet med utviklingen av frivillighetspolitikken. Kommunen forpliktet seg til å ta et koordinerende ansvar for en slik referansegruppe og fikk i møtet mandat til å sette sammen en gruppe som sikrer at bredden av lag og foreninger blir representert. En av de første oppgavene til referansegruppen vil være å drøfte med kommunen hvordan data fra undersøkelse blant de frivillige foreningene og innspillene fra kafedialogen kan implementeres i frivillighetspolitikken.

Både kultursjef Gunnar Brynjulfsen, folkehelsekoordinator Jens Harald Garden og Nicolai Bratteli fra kultur var til stede hele kvelden og svarte på spørsmål fra foreningene om den videre prosessen. Frivillighet Norge mener at den omfattende og systematiske satsningen gjør at Askøy kommune har alle forutsetninger for å lykkes i og utvikle en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring