Hopp til hovedinnholdet

Austevoll satser på frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Bildeavkafedialog

Austevoll kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å bidra med kompetanse i utviklingen av sin frivillighetspolitikk.

I samarbeid med kommunen gjennomførte Frivillighet Norge en undersøkelse blant de frivillige foreningene om deres syn på egne ressurser og utfordringer i Austevoll kommune høsten 2015. 23. mai gjennomførte Frivillighet Norge møte med kommuneledelse og et kveldsseminar med foreningene i kommunen. Hovedtema i møtene var hvordan oppnå samspill og samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen. Formålet med kveldsarrangement med foreningslivet var å få innspill til innholdet i frivillighetspoilitikken og hvordan kommunen kan legge til rette for vekst og utvikling for frivillige foreninger.

Nye grep i frivillighetspolitikken

I møte med Frivillighet Norge la ordfører Morten Storebø vekt på at et aktivt og levende foreningsliv er av helt grunnleggende betydning for å skape et inkluderende og levende lokalsamfunn som folk trives i.

- I Austevoll har vi lange tradisjoner med at kommunen og frivilligheten samarbeider. Vi gjør allerede mye godt arbeid inn mot frivilligheten, men nå er vi klare for å gjøre nye grep ved å utvikle en frivillighetspolitikk i dialog med hele bredden av frivilligheten – oppsummerte Storebø.

Det kom frem mange konkrete innspill til frivillighetspolitikken under kafedialogen

I dialog med foreningene

På kveldsseminaret med foreningene snakket Frivillighet Norge blant annet om frivillighetens rolle og medvirkning for utviklingen av lokalsamfunnet og verdien av samarbeid mellom foreninger og med kommunen. Siste delen av seminaret ble det arrangert en kafedialog der foreningene kunne komme med konkrete innspill til kommunens frivillighetspolitikk.

Oppsummeringen av kafedialogen viste at organisasjonene både har utfordringer kommunen kan bidra til å løse og ressurser de mener de selv kan bidra med som nærmiljøbyggere lokalt. Foreningene signaliserte blant annet at kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder å legge til rette for faste møteplasser der frivilligheten har direkte dialog med politikere og kommuneadministrasjon for å styrke samarbeidet på tvers. Eksempler på hvilke ressurser foreningene har, er høy kompetanse som kan deles med andre, mangfold i nærmiljøengasjement, mange ulike aktiviteter, og et bredt utvalg av utstyr.

Bilde av frivillighetskoordinator.jpg

Den nye Frivillighetskoordinatoren Ann May Storebø noterte ivrig ned innspill fra foreningene.

Den videre dialogen

Under møtet utfordret Frivillighet Norge foreningene til å bli en aktiv partner for kommunen i utviklingen av frivillighetspolitikken ved å danne en referansegruppe. Kommunen hadde på forhånd forpliktet seg til å ta et koordinerende ansvar for en slik referansegruppe og fikk mandat til å sette sammen en referansegruppe som sikrer at bredden av lag og foreninger blir representert. En av de første oppgavene til referansegruppen vil være å drøfte med kommunen hvordan innspill fra kafedialogen kan implementeres i frivillighetsplanen.

Både varaordfører Anja Heggholmen, folkehelsekoordinator Regina Njåstad Vestrheim og frivilligkoordinator Ann May Storebø var til stede hele kvelden og kunne svare på spørsmål fra foreningene om den videre prosessen. Frivillighet Norge mener at den omfattende og systematiske satsningen på å utvikle en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk gjør Austevoll til en foregangskommune.

Foto: Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring