Hopp til hovedinnholdet

Bare en tredjedel av barna som sluttet på fritidsaktiviteter under pandemien har begynt igjen

Publisert:
Oppdatert:
Tre mennesker står på en scene, vi ser bakhodene til publikum i forkant av bildet
Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide

Oppsiktsvekkende mange barn og unge sluttet med fritidsaktiviteter under koronapandemien. Tall fra Frivillighetsbarometeret 2022 viser at kun 33 prosent har startet opp igjen etter at smitteverntiltakene ble opphevet.

0
av barn- og unge som sluttet med fritidsaktiviteter under koronapandemien kommet tilbake

Frivillighet Norge jobber for barns rett til en meningsfull fritid.

– Disse tallene viser at vi har en jobb å gjøre. De frivillige organisasjonene er de viktigste tilbyderne av fritidsaktiviteter for barn og unge, og vi har plass til flere. Vi må bli enda flinkere til å fortelle om mulighetene i frivilligheten, og vi oppfordrer alle kommunene i Norge til å bli med på å synliggjøre hva som finnes av aktiviteter rundt om i lokalsamfunnene, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

«Vi må bli enda flinkere til å fortelle om mulighetene i frivilligheten, og vi oppfordrer alle kommunene i Norge til å bli med på å synliggjøre hva som finnes av aktiviteter rundt om i lokalsamfunnene.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær Frivillighet Norge

Oppfordringen ble gjentatt under Frivillighet Norge arrangement "Hva krever det å få med flere i frivillige organisasjoner?" på Arendalsuka i dag.

På scenen fikk vi høre representanter fra en bred frivillighet snakke om hva de mener må til for å ruste opp frivillig sektor fremover, og gi flere muligheten til å delta i felleskapet.

Det holder ikke å bare rekruttere, folk må ønske å bli

Isaac Elstad Røssnes, leder i Press, Redd Barna Ungdom og Azra Numanovic, politisk nestleder i Røde Kors Ungdom trakk begge frem viktigheten av å ikke bare tenke på rekruttering, men på det å se nye medlemmer. – De som ønsker det må få tillit og ansvar. Det er en nøkkel for å få folk til å bli i organisasjonen, sa Numanovic. – Man må dessuten tørre å være endringsvillige og høre på hva unge medlemmer ønsker seg av organisasjonen.

– Det er dessuten veldig varierende i hvor stor grad kommuner hjelper til og bidrar. Noen er flinke, men veldig mange er alt for dårlige til å se ungdomsorganisasjonene, sa Røssnes. – Vi er viktige ressurser og viktige frivillige, og må få en plass i prosesser som engasjerer oss.

Medium Foto20 Frivillighet20 Norge20 Birgitte20 Heneide 30788
Leder i Press - Redd Barna Ungdom, IIsaac Elstad Røssnes Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide

Hva er viktig fremover?

Hva må til for å ruste opp frivillig sektor i tiden fremover, og gi flere muligheten til å delta i fellesskapet, og hvor kan vi som organisasjoner bidra med løsninger? spurte samtaleleder Silje Kroken, fra Norges Speiderforbund

– Noe av det viktigste vi som paraply kan gjøre er å øke bevisstheten rundt frivillighetens egenverdi. Kommunene må kjenne og anerkjenne frivilligheten og ikke konkurrere med den. Da mister man så mye, sa Bente Lier, Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

– 6 av 10 lokale lag og foreninger oppgir at de har kapasitet til å ta imot nye, mens kun 3 av 10 har kapasitet til å rekruttere. Der har vi som paraplyer en innsats å gjøre for å informere om de gode verktøyene som finnes, la Joachim Svendsrød fra Frilynt Norge til.

Frivillighet, folkehelse og ensomhet

De fylte scenen, sammen med leder for Teknas studenter, Marcus Steen Nitschke. De tre var alle enige om at frivillighet og frivillige organisasjoner spiller en svært viktig rolle både for folkehelsen og for å forebygge ensomhet.

– Studenter er i en særlig sårbar fase. Man flytter hjemmefra og til et nytt sted hvor man ikke har et nettverk. Da kan deltagelse i studentfrivilligheten være med på å finne et nytt nettverk på studiestedet, sa Steen Nitschke. Nye tall fra SHOT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) viser at hele 40% av alle studenter har få eller ingen venner på studiestedet. – Samtidig oppgir over halvparten av de som deltar i studentfrivilligheten at de har mange venner, fortsatte han.

40

av alle studenter har få eller ingen venner på studiestedet

51

av de som deltar i studentfrivillighet oppgir at de har mange venner

Medium Foto20 Frivillighet20 Norge20 Birgitte20 Heneide 31034
Bente Lier fra Norsk Friluftsliv, Joachim Svendsrød fra Frilynt Norge og Marcus Steen Nitschke fra Studentene i Tekna Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide

Minst en organisert fritidsaktivitet for alle barn

Sammen med regjeringen, KS og flere andre, har Frivillighet Norge signert Fritidserklæringen. Erklæringen ble nylig signert på nytt. Denne slår fast at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Frivillighet Norge mener nasjonale og lokale myndigheter må gjøre det lettere for de frivillige organisasjonene å tilby gode aktiviteter til barn og unge.

– Hvis alle barn og unge skal ha muligheten til å være med, må vi sørge for at organisasjonene som tilbyr aktiviteter, har tilgang på egnede lokaler og gode og ubyråkratiske støtteordninger. Da frigjør vi ressurser til å skape inkluderende fritidsaktiviteter, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Å finne en fritidsaktivitet der du bor

Ifølge Frivillighetsbarometeret 2022 svarer bare 32 % av husstander med barn og unge at de syns det er lett eller svært lett å finne ut hvilke fritidstilbud som finnes der de bor. Dessuten har Frivillighet Norge gjort en organisasjonsundersøkelse der bare 18 % av lokallagene opplever at kommunene i stor grad eller svært stor grad viser til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner mot befolkningen.

32

av husstander med barn og unge svarer at de synes det er lett eller svært lett å finne ut hvilke fritidstilbud som finnes der de bor.

40

av lokale lag og foreninger oppgir at folk i nærmiljøet ikke vet om organisasjonene og hva de gjør.

51

av lokale lag og foreninger vet ikke om kommunen har en kontaktperson med ansvar for frivillighet.

18

av lokale lag og foreninger opplever at kommunen i stor, eller svært stor grad viser til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner

65

av lokale lag og foreninger sier at du kan bli med og teste aktiviteter før du melder deg inn

Dersom flere skal inn i fritidsaktivitet så må de også kjenne til tilbudene

Frivillighet Norge har derfor utviklet nettsiden Ungfritid.no  der organisasjoner kan synliggjøre sine aktiviteter, og der barn, unge og foresatte kan finne ut hva som er mulig å delta på i sitt nærmiljø. Økt deltakelse i frivillige organisasjoner kan forebygge ensomhet. Nasjonale og gratis rekrutteringsverktøy som Ungfritid.no og Frivillig.no kan bidra til at flere blir kjent med mulighetene som finnes i organisasjonene.

– Verktøy som Ungfritid.no og frivillig.no blir bare bedre, jo flere som bruker dem. Så her har vi som organisasjoner, en jobb å gjøre med å fylle opp med våre aktiviteter slik at alle til slutt oppsøker de sidene for å lete, avsluttet en engasjert Svendsrød fra Frilynt Norge.

«Verktøy som Ungfritid.no og frivillig.no blir bare bedre, jo flere som bruker dem. Så her har vi som organisasjoner en jobb å gjøre med å fylle opp med våre aktiviteter»

Joachim Svendsrød
Generalsekretær Frilynt Norge

Se hele arrangementet om Økt deltakelse under Arendalsuka her:

Fakta om frivillighetsbarometeret

Barometeret i sin helhet vil legges frem i løpet av høsten 2022.

Frivillighetsbarometeret er en nasjonal, årlig undersøkelse om frivillighet blant et representativt utvalg av den norske befolkningen.

Om undersøkelsen: 

  • Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år 
  • Intervjumetode: Webintervju gjennom GallupPanelet, eid av Norsk Gallup 
  • Antall intervju: 2032 
  • Median intervjutid: 11,5 minutter 
  • Datainnsamlingsperiode: Juni 2022 
  • Vekting: Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi 
Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring