Hopp til hovedinnholdet

Bedre resultater i folkehelse via samarbeid med frivillighet

Publisert:
Oppdatert:
Unghjelp1of10liten

- Psykiske plager er en av våre største folkehelseutfordringer, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Frode Hestnes, på Møteplass Folkehelse 2017.

Den 25. april møttes kommuner, frivilligheten, KS og Helse- og omsorgsdepartementet på Sentralen i Oslo for å diskutere hvilken plass frivilligheten vil få i folkehelseprogrammet fremover. Se program og video fra konferansen her.

- Folkehelseprogrammet er ment for å fremme det lokale og forebyggende arbeid innen psykisk helse og barn og unge er en prioritert målgruppe, sier Hestnes om det nyopprettede programmet.

Folkehelseprogrammet er en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Fylkeskommunene inviteres til å ta en regional samordnings- og utviklingsrolle, som blant annet innebærer samarbeid med kommunene, forsknings- og kompetansemiljøer, ungdom og frivillig sektor.

- Frivilligheten er en ressurs som kan utnyttes bedre i det psykiske helsearbeidet, fortsetter Hestnes.

Livsviktig frivillighet

- Det gir en god følelse å vite at du kan få noen andre til å smile for første gang på flere dager, sier Victoria Dollst Kvinnsland som er frivillig Ungdomshjelper i UngHjelp.

UngHjelp er en ungdomsdrevet frivillig organisasjon som ble stiftet av 5 ungdommer i 2012. De deler og utveksler erfaringer for å spre kunnskap om psykisk helse blant ungdom i Norge. Ungdomshjelpen er åpen hver tirsdag, torsdag og søndag mellom kl. 20-22. Her kan unge chatte med andre ungdommer som har erfaring med psykiske lidelser.

- I oppveksten opplevde jeg mye turbulens, og det var vanskelig for meg å forstå hvordan ting egentlig skulle være hjemme. Det var ingen som fortalte meg at følelsene jeg bar på, om at ting gjerne ikke var som de skulle, faktisk stemte, sier Kvinnsland.

- Jeg kan bruke det vonde jeg har vært igjennom til å hjelpe noen andre, fortsetter Kvinnsland.

Bilde: Victoria Dollst Kvinnsland og Vilde Adolfsen er frivillige i UngHjelp. De driver en chat hvor unge kommer i kontakt med andre ungdommer som har erfaring med psykiske lidelser. (Foto: Anton Ligaarden / Paragon Features)

Frivilligheten blir en mestringsarena

Rådet for psykisk helse er en annen norsk organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om psykisk helse og som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser. Rådet kaller frivilligheten en mestringsarena og er opptatt av at de som melder seg frivillig og hjelper andre også hjelper seg selv.

- Frivilligheten bidrar for den som gjør og den som får. Man kan gi selv om man ikke har det så bra, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, som tidligere har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

- Det er så viktig at vi skaper arenaer utenfor arbeidslivet, hvor man kan oppleve mestring. Og det er viktig at frivilligheten er besvisst på at de spiller nettopp denne rollen, fortsetter Gundersen.

Utnytte folkehelseeffekten som frivilligheten kan ha

Frivillighet Norge mener kommuner og fylkeskommuner burde se Folkehelseprogrammet som en mulighet for å starte opp nye og styrke eksisterende folkehelsefremmende tiltak i frivillig sektor. Samtidig frykter Frivillighet Norge at frivillighetens folkehelsefremmende effekt skal glemmes når kommunale tiltak utvikles.

- Frivillighet er folkehelse. Jeg håper at kommunene ser verdien i å samarbeide med frivilligheten om folkehelsetiltak og inviterer frivilligheten inn når folkehelseprogrammet skal i gang. Dersom de nye midlene kun blir brukt på folkehelsefremmede tiltak i kommunal regi er det en tapt mulighet for lokalsamfunnet. Da tar man ikke i bruk de mulighetene som frivilligheten representerer, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring