Hopp til hovedinnholdet

Behov for å styrke samarbeidet og dialogen - Høringsinnspill til Forsvarskommisjonen

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Forsiden på NOU
Frivillighet Norge har gitt innspill til NOU for Forsvarskommisjonen av 2021

Forsvarskommisjonens NOU – Forsvar for fred og frihet handler om hvordan forsvaret i Norge skal være rustet for framtidas trusselbilde. Frivillige organisasjoner utgjør en viktig del av den norske beredskapen og totalforsvaret. Derfor er det også viktig at frivillige organisasjoner inkluderes i planer og strukturer for forsvaret av Norge i tilfelle krig og krise.

Forsvarskommisjonens NOU beskriver alle sider ved det norske forsvaret og har forslag til tiltak som bør gjennomføres for å styrke forsvarsevnen. Kommisjonen peker også på frivilligheten:

«Det bør sikres bedre dialog og informasjonsflyt med frivilligheten på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Derfor bør også frivilligheten få en sentral rolle i Sentralt totalforsvarsforum.»

I høringssvaret støtter Frivillighet Norge opp om dette, men vi understreker også at samarbeid med frivillige organisasjoner er grunnleggende annerledes enn samarbeid med næringslivet og offentlig sektor. Frivillighetens selvstendighet og uavhengighet må ivaretas, og samarbeidet mellom forsvaret og frivillig sektor må sees på som en del av den helhetlige statlige frivillighetspolitikken som koordineres av Kulturdepartementet.

Les hele høringssvaret fra Frivillighet Norge.

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring