Hopp til hovedinnholdet

Ber Bent Høie åpne aktiviteter for voksne

Publisert:
Oppdatert:
mann, portrett
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

I et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie, ber Frivillighet Norge om at den nasjonale anbefalingen om å unngå innendørs aktiviteter for voksne, fjernes.

Frivillighet Norge er bekymret for at aktiviteten for voksne hindres mer enn det som er nødvendig for å begrense spredningen av Covid-19-viruset.

– Formelt er det forskjell på forbud og anbefalinger, men i praksis oppfattes disse likt. Vi risikerer at mange som kunne hatt verdifulle aktiviteter for voksne, lar være av frykt for å bryte regelverket eller fordi de ikke vil gå mot anbefalinger selv om det er lavt smittetrykk i deres kommuner, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Ber om regionale anbefalinger

Interesseorganisasjonen for musikklivet i Norge, Norsk musikkråd, har også sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet, hvor de ber om en mer regional tilpasning av anbefalingene slik at musikkaktiviteter kan komme i gang i områder med lavt smittetrykk.

– I likhet med lagidretten, kan heller ikke musikklagene ty til digitale alternativer og det er heller ikke mulig å øve utendørs når det er minusgrader. Vår mening er klar: Åpner en kommune for innendørs idrettsaktivitet, må de også smittevernfaglig begrunne hvorfor de ikke samtidig åpner for musikkøvelser. Bent Høie bør se på frivillig sektor samlet, for akkurat som med lagidretten, så er musikk viktig for folkehelsen, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd.

Utfordrer tilliten

Frivillighet Norge er bekymret for at tilliten til smitteverntiltakene synker om de er mindre treffsikre.

– De frivillige organisasjonene har lojalt fulgt opp om smittevernreglene i 11 måneder, men det tærer på innsatsvilje, rekrutteringsmuligheter og økonomi. For å opprettholde den høye tilliten til tiltakene, er det viktig at de oppleves treffsikre og relevante. Slik situasjonen er nå, gir det lite mening at et korps på et lite sted med lavt smittetrykk skal følge de samme restriksjonene som i Oslo, sier Stian Slotterøy Johnsen.

– Det er ikke en offentlig oppgave å hindre aktivitet, men å trygge rammene rundt aktiviteten. Med lokalt tilpassede regler og anbefalinger, kan vi samarbeide om å opprettholde smittevernet samtidig som vi rammer folks rett til deltakelse, meningsfull hverdag og forsamlingsfrihet i minst mulig grad, avslutter han.

Les mer:

Se brevet til Bent Høie her

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring