Hopp til hovedinnholdet

Best på frivillighetspolitikk

Publisert:
Oppdatert:
Kommuner pr landsdel V7 02

For første gang lanseres en nasjonal oversikt over de kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk.

Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan man utvikler en frivillighetspolitikk, altså egne planer med konkrete tiltak for å skape vekst og utvikling i frivillig sektor.

Dette er første gang det offentligjøres en samlet oversikt over kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk, og kommuner som er i prosess.

- Vi ønsker å skape en bevissthet i kommunene om hvor viktig frivillighetspolitikk er og synliggjøre foregangskommunene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor

Det offentlige ønsker stadig mer samarbeid med frivilligheten. Frivilligheten roses ofte i festtaler, men få kommuner har utviklet en frivillighetspolitikk. En frivillighetspolitikk legger grunnlag for vekst og utvikling i frivilligheten og bedre samarbeid mellom lokale foreninger og kommunen.

- På samme måte som næringslivet er frivilligheten en samfunnssektor. Så godt som alle kommuner har en næringslivspolitikk, men de færreste har en frivillighetspolitikk, sier Johnsen.

Det offentlige etterlyser frivilliges bidrag innenfor blant annet integrering, folkehelse, omsorgstjenestene, beredskap, kultur og idrett. Frivilligheten skaper gjennom et mangfold av aktiviteter unike verdier i lokalsamfunnene rundt i Norge, som bidrar til bolyst, tillit, inkludering, felleskap, lokal tilhørighet, trivsel og bedre folkehelse.

- På område etter område etterlyser man mer samarbeid med frivilligheten. Det kommer ikke av seg selv. For å legge til rette for dette må kommunen utvikle en frivillighetspolitikk i dialog med lokale lag og foreninger, sier Johnsen.

Kart over frivillighetskommuner

Se kartet interaktivt her. Kartet er utviklet av Frivillighet Norge som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan man utvikler en frivillighetspolitikk. Informasjonen er basert på søk på kommunenes nettsider og kartet oppdateres kontinuerlig.

  • Grønn: Har en helhetlig frivillighetspolitikk: Frivillighet Norges kriterier er at kommunen har utarbeidet en egen frivillighetsmelding, plan, erklæring e.l. som inneholder tiltak som skaper vekst og utvikling for frivillig sektor. Innholdet må være utviklet i dialog med bredden av lokale frivillige organisasjoner og ha vært igjennom en politisk behandling.
  • Gul: Er i ferd med å utvikle en frivillighetspolitikk: Kommunen er i prosess med å utvikle en kommunal frivillighetspolitikk i dialog med den lokale frivilligheten.
  • Rød: Har ingen frivillighetspolitikk: Frivillighet Norge kjenner ikke
til at kommunen har utarbeidet eller er i prosess med å lage en frivillighetspolitikk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring