Hopp til hovedinnholdet

Betingelser for frivillig innsats

Publisert:
Oppdatert:
Senter2

I en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor kartlegges betingelsene for frivillig innsats.

I en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor kartlegges betingelsene for frivillig innsats.

For å forklare befolkningens frivillige innsats ser rapporten på tre forskjellige faktorer:

  1. Individuelle utgangsbetingelser
  2. Subjektive disposisjoner
  3. Kontekst

- Dette er forskning av stor betydning for de frivillige organisasjonene, sier assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Når organisasjonene skal rekruttere nye frivillige er det viktig å vite hva som motiverer til frivillig innsats og hva som får dem til å fortsette.

Det som motiverer de frivillige i størst grad er å gjøre noe for en sak som opptar dem etterfulgt av å lære noe gjennom praktisk erfaring.

Permanente og midlertidige barriere for frivillig innsats

Rapporten kartlegger også barrierene for frivillig innsats, og skiller mellom midlertidige og permanente barrierer.

De midlertidige barrierene er knyttet til livsfasen man er i, eksempelvis flytting, arbeidssituasjon eller lignende. Hvis man slutter med frivillig aktivitet på grunn av den livsfasen man er i viser rapporten at man ofte begynner med frivillig arbeid på et senere tidspunkt.

De som derimot begrunner sin ikke-deltakelse med manglende nettverk står ofte permanent utenfor frivilligheten. Rapporten viser at rekruttering til frivillighet i stor grad skjer gjennom såkalt svake bånd, det vil si bekjente i motsetning til nære venner og familie. De personene med mindre nettverk og færre svake bånd havner oftere utenfor frivilligheten i sin helhet.

I Frivillighet Norges medlemsundersøkelse fra 2013 kom det frem at 37 % av våre medlemsorganisasjoner mente det hadde blitt vanskeligere å rekruttere nye medlemmer. Samtidig oppga i overkant av halvparten av de spurte at de ikke hadde forsøkt nye rekrutteringsmetoder.

-Her er det åpenbart stort potensial for å rekruttere flere, men organisasjonene må våge å ta i bruk nye rekrutteringsmetoder.. Vi må sørge for at de som i utgangspunktet kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid ikke blir stående utenfor fordi de ikke vet hvor de skal starte, sier Johnsen.

De mest motiverte frivillige ledes av ansatte

Et annet interessant funn i rapporten at frivillige som ledes av ansatte er mer motiverte enn andre frivillige.

-Dette funnet viser at frivillighet ikke er gratis. Ved å ansette noen til å ta seg av byråkrati, tilrettelegging og ledelse av frivillige, får de frivillige brukt tiden sin på aktiviteter de brenner for – da blir de mer motivert, avslutter Johnsen.

Les hele rapporten eller sammendraget her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring