Hopp til hovedinnholdet

​​Bidra til deltakelse i fritidsaktiviteter​

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av Viktoria Skipnes, Eirik Strøm, Helene Halland og Gro-Marie Thomassen
Viktoria Skipnes fra Bodø og omegn Turistforening. Eirik Strøm fra Bodø Alpinklubb. Helene Halland fra Kirkens Bymisjon/Skattekammeret og Gro-Marie Thomassen fra Bodø Idrettsråd

Bodø Idrettsråd inviterte lag og foreninger til kurs i rekruttering 12. mai. Frivillighet Norge bidro ved prosjektleder Vanja Konradsen.

Godt samarbeid for å få med flere barn og unge inn i frivillige organisasjoners fellesskap og fritidsaktiviteter.

Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for deltakelse i frivillige organisasjoner og godt samarbeid mellom etater og organisasjoner er avgjørende for å lykkes med å inkludere de som ikke deltar fra før. I Bodø har DNT, Røde Kors, Kirkens bymisjon og Bodø Idrettsråd fått til dette.

«Det å være inkludert i et fellesskap som frivilligheten er gir så mange verdier som vi som mennesker har behov for - tilhørighet, mestring, inkludering, glede, likeverd, bedre helse. Frivilligheten er for alle da mulighetene for deltakelse er så enormt mange. Vi ønsker at så mange som mulig skal få føle disse verdiene, og for å lykkes er vi avhengig av samarbeid på kryss og tvers av frivilligheten og det offentlige. Vi trenger at det legges godt til rette for at vi kan gjøre det vi er gode på, inkluderende aktivitet, med så gode rammer som mulig» sier Gro-Marie Thomassen fra Bodø idrettsråd. I prosjektet har Gro-Marie også fått god kontakt med rektorer på skoler og andre frivillige organisasjoner, men det er behov for flere tiltak for å få med alle barn og unge som ønsker å delta.

Transport er en kjent utfordring for å kunne være med på fritidsaktiviteter.

Ungfritid.no gjennomførte en helt ny brukerundersøkelse i april 2023. Her svarer 26 % av lokallagene at de tror manglende transport kan hindre barn og unge å delta på fritidsaktiviteter hos dem.

I Bodø kommune har de etablert «Børre Buss», og etterspørselen om å få låne denne ved aktivitetsdager er stor. Dette løser likevel ikke de ukentlige utfordringene. Det er 44 % av lokallagene som oppgir at de legger til rette for at barn og unge kan kjøre sammen til deres fritidsaktiviteter i denne nye undersøkelsen som Frivillighet Norge står bak.

  • Den nye folkehelsemeldingen sier at alle som ønsker det skal få mulighet til å delta i frivillige organisasjoner.
  • Dette er også utgangspunktet for Fritidserklæringen som sier at alle barn ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn og unge.

Frivillighet Norge er ansvarlig for frivillighetens egne verktøy for rekruttering av frivillige og av deltakere til fritidsaktiviteter. Den største barrieren for å bli med i en organisasjon er at man ikke vet at det er mulig.

  • Frivillig.no samles og synliggjøres frivillige oppgaver som nye frivillige kan melde seg til
  • Ungfritid.no finner man fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 26 år i lag og foreninger i kommunen

Videre har Frivillighet Norge utviklet en støtteside som vises frem på Ungfritid.no. Her samles og vises aktuelle ordninger på støttesiden med feks søk til Bodø kommune: Støtteordninger Bodø kommune

Nå oppfordres alle til å legge inn tips og lenker til aktuelle ordninger som kan bidra med utstyr, transport, aktivitetsguider og økonomisk støtte som foreldre og lag og foreninger kan få når dette er avgjørende for barn og unges deltakelse i aktivitetene. https://stotte.ungfritid.no/ny

Frivillighet Norge mener:   

Skal frivillig sektor fortsatt være en del av den demokratiske infrastrukturen i Norge, er vi helt avhengige av at alle har mulighet til å delta, som frivillige, medlemmer og deltakere. For å sikre det, må vi bygge ned barrierer for deltakelse. Målene i Fritidserklæringen er viktige og gode og reell samhandling mellom det offentlige og frivillig sektor er avgjørende for å nå målene.

Frivillighet Norge anbefaler kommunene å utvikle en kommunal frivillighetspolitikk og være gode tilretteleggere for økt deltakelse i frivillige organisasjoner.

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring