Hopp til hovedinnholdet

Blomstrende samarbeid lokalt gir bedre folkehelse

Publisert:
Oppdatert:
Lvetann

Frivillighet Norge er glad for at den nye Folkehelsemeldingen oppfordrer til mer samarbeid med frivillige organisasjoner lokalt. Meldingen som ble lagt fram 26. april er løfterik, men det er viktig at kommunene får økt kunnskap og frivilligheten selv er med og legge premissene.

- Hvis vi som samfunn skal få en gevinst må kommunene få informasjon og kunnskap, og ta initiativ til dialogen, sier Stian Slotterøy Johnsen, utredningssjef i Frivillighet Norge.

Kommunene må kjenne til lokale lag og foreninger, men kanskje enda viktigere ha kunnskap om frivillighetens egenart og potensial. De må invitere organisasjonene for sammen å definere muligheter og mål for samarbeidet, som skaper vinn-vinn situasjoner i lokalsamfunnet.

Det er flere kommuner som har skjønt det: Å delta i frivillige organisasjoner gir oss en følelse av identitet og tilhørlighet, og vi får mulighet til å møte mennesker med ulik bakgrunn. Vi blir en del av et større felleskap og får muligheten til å drive med det vi er interessert i, sammen med andre. De frivillige organisasjonene skaper noen av de viktigste møteplassene utenfor skole og arbeidsliv i lokalsamfunn over hele landet. Organisasjonene bidrar til å skape tillit mellom mennesker og bygge ned fordommer og motsetninger, og øke deltakelse og aktivitet.

KS og Frivillighet Norge har laget en felles plattform for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Plattformen definerer de overordnede prinsippene for samhandling, og uttrykker at partene har en felles intensjon om å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som en viktig pillar i vårt demokrati. Bedre folkehelse er bare én av gevinstene ved å legge til rette for en blomstrende samarbeid mellom frivilligheten og offentlige instanser i lokalsamfunnet.

Les samarbeidsplattformen mellom KS og frivilig sektor her.

Les Folkehelsemeldingen her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring