Hopp til hovedinnholdet

Brev til Byrådet i Oslo om driftstilskudd til ideelle aktører

Publisert:
Oppdatert:
Oslo kommune logo
Oslo kommunes logo

Bydel Vestre Aker ønsker å si opp avtalen om drift av Vinderen seniorsenter, da kommuneadvokaten mener avtalen må underlegges anskaffelsesregelverket.

Vinderen seniorsenter drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk i 2018 en henvendelse om at Oslo kommune ved bydel Vestre Aker bydelen ønsket å si opp avtalen om drift av Vinderen seniorsenter. Bakgrunnen var kommuneadvokaten i Oslo sin vurdering om at avtale om tilskudd til drift av seniorsenteret må underlegges anskaffelsesregelverket.

Saken har prinsipiell betydning for Frivillighet Norge siden flere av våre medlemmer mottar tilskudd fra det offentlige for å drifte ulike tiltak med et sosialt formål for felleskapets beste.

Vårt anliggende i saken dreier seg ikke om at bydelen ønsker å si opp avtalen med en frivillig organisasjon, men vi er kritisk til at den begrunner oppsigelsen av avtalen ved å vise til at den er i strid med gjeldende lovverk.

Frivillighet Norges standpunkt er at det er ingenting i anskaffelsesregelverket som er til hinder for at kommunen inngår et samarbeid med en frivillig organisasjon gjennom å gi tilskudd til drift.

Frivillighet Norges brev til kommuneadvokaten i Oslo og ansvarlige byråder:

Avvikling av avtale om drift av Vinderen seniorsenter og bruk av anbud overfor frivillige organisasjoner - sendt 7.11.18

Oppfølging av tidligere henvendelse om drift av Vinderen seniorsenter - sendt 11.12.18

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring