Hopp til hovedinnholdet

Bruk av anbud gjør at færre ideelle velges

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde2016 03 0415 00 23

Frivillighet Norge mottar jevnlig informasjon om at flere av våre medlemmer blant ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet ikke lenger ønsker å delta i anbudsrunder fordi det kun er fokus på pris og ikke på kvalitet.

Frivillighet Norge har skrevet brev til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie der vi uttrykker bekymring over at bare halvparten av anbudene - som er blitt utlyst i de 13 fylkene som har innført anbud på avklaring- og oppfølgingstjenester etter lov om offentlige anskaffelser - er tildelt attføringsbedrifter, vekstbedrifter eller ideelle aktører.

For å få bedre innblikk i utviklingen ba vi departementet om å få tilsendt en oversikt over:

  1. Antall hhv. ideelle, kommersielle og kommunale aktører som drev avklarings- og oppfølgingstjenester før anbud på avklaring- og oppfølgingstjenester etter at lov om offentlige anskaffelser ble innført.
  2. Antall hhv. ideelle, kommersielle og kommunale aktører som har fått tildelt slike tjenester etter at det nye regelverket ble innført.

I sitt svar viser statsråden til at anskaffelsene av avklarings- og oppfølgingstiltak er delegert til det enkelte NAV-fylke. Hun hevder at "Anbudskonkurranse for avklarings- og oppfølgingstiltak gir ideelle virksomheter økte muligheter for å tilby slike tjenester sammenlignet med tidligere, da tiltakene i all hovedsak var knyttet til attføringsbedrifter og vekstbedrifter. Arbeids- og velferdsetaten har innrettet anbudskonkurransen med sikte på mangfold og lagt til rette for at mindre tilbydere kan delta."

I et brev Frivillighet Norge sendte Nærings- og fiskeridepartementet 11. juni 2015 kommenterte Frivillighet Norge bruk av anbud i slike tiltak på følgende måte: "Frivillighet Norge kan ikke se at dette (…) bidrar til å bedre vilkårene for ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet. (Det) (…) kan ikke forstås på annen måte enn å være en svekkelse av de ideelle aktørenes posisjon som leverandør til disse tjenestene." Frivillighet Norge mener at regjeringen må gi sterkere føringer om at offentlige innkjøpere må etterspørre den merverdien de ideelle aktørene representerer. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer tyder på at de i liten grad opplever å få uttelling for denne merverdien i anbudsrundene.

Se Frivillighet Norges brev Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie her og svaret fra statsråden her.

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring