Hopp til hovedinnholdet

De ti frivillighetspolitiske bud

Publisert:
Oppdatert:
151117 Frivillighet Norge Trykklar 02

Over 300 organisasjoner har stilt seg bak budene som har blitt sendt ut til alle kommuner.

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din

Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene. Hva driver de med? Hvilke mål, ressurser og utfordringer har de? Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv, eller organisasjoner?


Øyafestivalen:Øya Foto.jpg

2. Vedta en tverrsektoriell 
kommunal frivillighetspolitikk 


Inviter hele bredden av frivilligheten til dialog. Tenk frivillighet i all kommunal planlegging. Frivillighetspolitikken bør revurderes ved nytt kommunestyre. 


3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi 


Frivillige er frie og villige til å gjøre det de vil.
 Det må de få lov til å være, ellers dør frivilligheten ut. 


4. Forenkling gir mer frivillighet 


Tiden som brukes på byråkrati er tid som kan brukes på mer frivillighet. Gjennomfør tiltak som forenkler søknadsskriving, rapportering og kontakt med kommunen.


Tine-stafetten.jpg

5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling 


Vis organisasjonene tillit og legg til rette for at de kan nå sine egne mål. Da når kommunen samtidig mange av sine mål. 


6. Skap dialog med frivillighet

Skap faste møteplasser for organisasjonene. Rådfør dere med frivilligheten. Gi kommunalt ansatte opplæring i frivillighetsmangfoldet, slik at de kan invitere flere folk til å bli med. Husk at frivillige ofte jobber, så møter må være etter arbeidstid!

7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi

Frivilligheten er ”samfunnets vaktbikkje” og skaper bl.a. lokalsamfunnsutvikling, kunnskap, sosiale møteplasser, tilhørighet, demokratiopplæring og er helsefremmende.

8. Gi frie midler


Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser.

Foto: Mari Hildung:Perspektivet Museum.jpg

9. Ikke konkurrer med frivilligheten 


Tilrettelegg for bedre rekruttering av frivillige til organisasjonene. Ikke ”stjel” de frivillige fra organisasjonene for å utføre kommunale tiltak. 


10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten 


Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og utvikling i frivilligheten. Et eksempel er å legge til rette for lokaler som frivilligheten kan bruke. 


Foto: Øyafestivalen.flickr.com, Norges friidrettsforbund og Foto: Mari Hildung:Perspektivet Museum.jpg

Les mer om hva Frivillighet Norge kan bidra mer HER.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring