Hopp til hovedinnholdet

Det må bli enklere å bidra

Publisert:
Oppdatert:

Givere må få mer skattefradrag når de gir til frivillige organisasjoner, det foreslår Frivillighet Norge.

Frivilligheten samler inn store beløp til samfunnsnyttige formål, og gir enkeltmennesker gleden av å delta i meningsfylt arbeid. For at frivilligheten skal ha egne ben å stå på, og vokse på egne premisser, må den være uavhengig. Frivillighet Norge vil endre «Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner», for å sørge for nettopp dette.

Om frivilligheten skal forbli økonomisk uavhengig, må alle gis muligheten til å bidra, både bedrifter og privatpersoner, og det må gjøres enkelt og attraktivt for alle. Både store og små gaver betyr mye for frivillige organisasjoner, derfor bør beløpsgrensen for privatpersoner økes til 20000 og 100000 for bedrifter. Dette vil øke givergleden, og sikre flere frie midler i frivillig sektor.

Flere organisasjoner må kunne ta imot skattefrie gaver, i dag kvalifiserer bare 462 av ca. 100.000 organisasjoner til dette. Siden gaver er en så viktig del av ressurstilgangen for frivilligheten, må alle organisasjoner kunne nyte godt av dem. I dag kan ikke de lokale organisasjonene og lagene få fradrag for sine gaver med mindre de en underlagt en nasjonal organisasjon, dette er negativt for de små organisasjonenes økonomi, og hindrer givere som vil støtte sitt lokalmiljø. Frivillighet Norge vil gjøre det lettere for lokale organisasjoner å motta gaver uten å være en del av en større enhet.

For at det skal bli enklere å delta i skattefradragsordningen for gaver, at frivillige organisasjoner skal få flere gaveinntekter og at ordningen bidrar til større mangfold og oppslutning blant giverne foreslår Frivillighet Norge å øke antallet organisasjoner som kvalifiserer til å motta skattefrie gaver.

-Vi tror høyning av det fradragsberettigede beløpet til 20.000 kroner for individuelle givere og til 100.000 kroner for bedrifter, vil gjøre det mer attraktivt å gi gaver til frivillige organisasjoner, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.

Frivillighet Norge har laget en rapport med beskrivelse av dagens skattefradragsordning, endringsforslaget, spørreundersøkelser blant givere og organisasjoner, og litt om hvilke ordninger det er i andre land.

Les «Det må bli enklere å bidra».

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring