Hopp til hovedinnholdet

Det siste året har færre vært frivillige

Publisert:
Oppdatert:
Graf som viser nedgang i frivillig arbeid
Det har vært betydelig nedgang i andelen som har gjort frivillig arbeid det siste året. Illustrasjon fra Frivillighetsbarometeret 2021.

Årets Frivillighetsbarometer viser at 55% har gjort frivillig arbeid de siste 12 månedene. Det er en stor nedgang fra 66% i fjor. Frivillighet Norge er bekymret for de langvarige konsekvensene dette kan få og ber staten og kommunene stille opp.

- Tallene viser at koronapandemien har rammet frivillige organisasjoner hardt. Færre frivillige og slitne ildsjeler er et dårlig utgangspunkt for gjenåpning. Nå må regjeringen og kommunene rundt om i landet må gjøre det så enkelt som mulig å komme i gang med aktivitet igjen for frivillige organisasjoner, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

I Frivillighetsbarometeret oppgir også 4 av 10 at koronasituasjonen har hindret de i å gjøre frivillig arbeid. Frivillighet Norge mener støtteordningene som skal støtte organisasjonene med å komme i gang med aktivitet må vare ut året. De er nå satt til å vare ut oktober. Samtidig mener Slotterøy Johnsen at, de etablerte ordningene, som momskompensasjonen, må styrkes fremover.

- Mange politikere, både lokalt og nasjonalt, framhever frivillighetens rolle i å løse samfunnsoppgaver og -utfordringer som ensomhet, barn- og unges fritid, integrering, beredskap og folkehelse. Da kan de ikke overse hva som skal til for å bygge den infrastrukturen vi stiller opp med i hverdag og krise, sier Slotterøy Johnsen.

Så mange som 80% sier at de mener at et rikt organisasjonsliv er viktig for demokratiet. Frivillighet Norge er opptatt av at frivilligheten ikke opplever en langvarig svekkelse etter koronapandemien.

- Dersom frivilligheten svekkes, får det større konsekvenser enn færre loppemarkeder. Jeg er ikke overrasket over at så mange synes et rikt organisasjonsliv er viktig for demokratiet. Det er gjennom deltakelse i frivilligheten at vi vi alle målbærer små og store bekymringer og opplevelser inn mot de som bestemmer nasjonalt og lokalt. Vi finner noen med felles interesser og går sammen om å fremme vårt syn og bidra til utvikling, avslutter Slotterøy Johnsen.Om Frivillighetsbarometeret:

  • Frivillighetsbarometeret gjennomføres av Kantar på oppdrag fra Frivillighet Norge. Studien kartlegger atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet i befolkningen.
  • Studien har vært gjennomført hvert år siden 2014.
  • Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år
  • Antall intervju: 2005
  • Datainnsamlingsperiode: Mai – Juni 2021
  • Vekting: Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring