Hopp til hovedinnholdet

Dette betyr Statsbudsjettet for frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
BH10200

Frivillighet Norge er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Frivillighetens viktigste sak, full momskompensasjon for frivillig sektor, er igjen nedprioritert av regjeringspartiene.

Overser Stortingets vedtak i statsbudsjettet

– Dårligere og mindre forutsigbar momskompensasjon, kutt i flere tilskuddsordninger, og mangel på nye satsinger gjør at dette er et utfordrende budsjett for frivillig sektor, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge beregner at frivilligheten neste år vil få redusert momskompensasjonen med 32%, sammenlignet med 28% i år. Ordningen svekkes altså, til tross for at samtlige partier på Stortinget 20. juni i år stilte seg bak en opptrapping av ordningen.

Dramatisk kutt til 33 organisasjoner og opplæringsvirksomhet.

Landsbruks- og matdepartementet foreslår å kutte driftsstøtten til 33 frivillige organisasjoner, herunder dyrvernsorganisasjoner, 4H Norge, Hageselskapet, Natur og Ungdom, Norges Bygdekvinnelag og flere andre. I tillegg kutter Kunnskapsdepartementet støtten til frivillige organisasjoners opplæringsvirksomhet med 22,5 millioner kroner.

– Det er spesielt dramatisk når regjeringen vil fjerne driftsstøtten til organisasjoner på landbruksfeltet og samtidig slår beina under viktig opplæringsvirksomhet på denne måten. Dette vil nok bli heftig diskutert på Stortinget de kommende ukene, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Mye aktivitet for lite oljepenger

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å redusere oljepengebruken. På mange områder kuttes bevilgningene til frivillige organisasjoner, og det er få nye satsinger som gjelder frivillig sektor.

Samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram offentliggjorde SSB nytt satellittregnskap for frivillig sektor som viser at den årlige verdien av det frivillige arbeidet er på 74 milliarder kroner.

– Det er en dårlig strategi å spare oljepenger gjennom å svekke frivilligheten. Momskompensasjon og driftsstøtteordninger gir høy avkastning og bidrar til flere leksehjelpere, håndballtrenere, besøksvenner og likepersoner, flere som kan bistå i den lokale beredskapen og mer kulturaktivitet over hele landet.

– SSBs tall viser at det er framtidsrettet å investere i frivilligheten. Det betyr å satse på engasjement og fellesskap, styrket demokrati og bedre velferd, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Dekker historiske pensjonskostnader

På noen områder har regjeringen fulgt opp saker som er viktige for frivillig sektor. Dette gjelder blant annet ideelle aktører, arbeidet mot barnefattigdom og program for folkehelsearbeid i kommunene.

– Regjeringen skal ha ros for å ha fulgt opp Hippe-utvalgets NOU om de historiske pensjonskostnadene til ideelle aktører, for at de har økt satsingen mot barnefattigdom, og for å inkludere frivilligheten i folkehelseprogrammet for psykisk helse, sier Slotterøy Johnsen.

Stoler på forhandlingene

Siden regjeringen ikke har flertall på Stortinget ligger det nå an til forhandlinger med opposisjonspartiene.

– Frivilligheten må sette lit til at Venstre og Krf vil prioritere å styrke momskompensasjonsordningen og rette opp regjeringens manglende prioritering av frivillighet under forhandlingene, sier Slotterøy Johnsen.

Her er vår oversikt over de viktigste funnene for frivilligheten i Statsbudsjett for 2018.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring