Hopp til hovedinnholdet

Dette ble vedtatt av Frivillighet Norges årsmøte

Publisert:
Oppdatert:
Folkstemmer2

Styret, Frivillighetspolitisk plattform og vedtektene er endret som følge av årsmøtets vedtak. Frivillighet Norges medlemmer har også vedtatt å videreføre samarbeidsavtalen med KS. Les hvordan styreleder oppsummerer fjoråret.

Styreleder Helen Bjørnøy åpnet Frivillighet Norges årsmøte med å omtale frivillighetstradisjonen som en del av arvesølvet som i likhet med julesølvet må pusses og ivaretas.

- I 2012 har vi klart å få momskompensasjonsordningen tilbake på sporet og vi har fått til en historisk samarbeidsavtale med regjeringen om kjøp av tjenester fra ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet. Fremming av folkehelse, omsorg og behandling er en del av sivilsamfunnets agenda, sa Bjørnøy i sin åpningstale på årsmøtet 5. desember.

Bjørnøy konstaterte også at Frivillighet Norges krav om endringer i skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner, i 2012 er fanget opp i flere av partienes utkast til nye programmer.

Vedtak på årsmøtet

Styreleder Helen Bjørnøy. Foto: Frivillighet NorgeÅrsmøtet vedtok valgkomiteens innstilling av nye medlemmer til styret i Frivillighet Norge. Idrettsforbundets Kristin Kloster Aasen og Røde Kors' Grete Herlofson trådte dermed inn, mens Christin Sund og Tove Paule ble takket av. Nye varamedlemmer er Morten Hagevik fra Norsk Teaterråd, Inger Elise Birkeland fra Den Norske Turistforening og Rikke Lind fra Redningsselskapet. Helen Bjørnøy fortsetter som styreleder.

Se hele Frivillighet Norges styre her.

Årsmøtet vedtok også å legge til et kapittel i Frivillighetspolitisk plattform. Kapittelet heter "Rom for sivilsamfunnet" og slår blant annet fast at frivillige organisasjoners bidrag til arbeidet for mer fellesskap og mer demokrati ikke kan erstattes av verken offentlige eller kommersielle aktører. Kapittelet er en reaksjon på at frivillig sektor stadig oftere opplever at kommersielle aktører og det offentlige låner begreper og konsepter fra frivilligheten.

Les den oppdaterte Frivillighetspolitiske plattformen her.

Årsmøtet vedtok også å fjerne kravet om at det skal gjennomføres minst ett medlemsmøte i tillegg til årsmøtet hvert år. Det skal innkalles til medlemsmøte ved behov eller på anmodning fra medlemmene.

Les de oppdaterte vedtektene her.

Årsmøtet vedtok at Frivillighet Norge skal videreføre samarbeidsplattformen med Kommunenes Sentralforbund (KS), med de endringene KS og Frivillighet Norge har blitt enige om. Den nye teksten skal gjøre avtalen mer forpliktende, og bidra til mer og bedre lokal frivillighet gjennom gode samarbeid mellom frivillige organisasjoner og den enkelte kommune.

Årsmøtet godkjente også regnskapet for 2011, ga sin tilslutning til handlingsplan og budsjett for 2013 samt endring av kontingentsatser.

Slik oppsummerte styreleder fjoråret

Årsmeldingen for 2011 ble lagt fram og godkjent av årsmøtet, og styrelederen trakk blant annet fram dette fra Frivillighet Norges arbeid i 2011:

Styrelederen understreket at sekretariatet og styret ikke kunne skapt disse resulatene alene, men at medlemsorganisasjonenes innsats i politikkutvikling og nettverksgrupper er svært sentral i arbeidet for en bedre frivillighetspolitikk.Årsmøte 2012 orstyrer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring