Hopp til hovedinnholdet

Dette står om frivillighet i regjeringens nye krisepakke

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja som smiler.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sa på sin pressekonferanse at de tar sikte på å øke bevilgningene til kompensasjon dersom estimatene ikke stemmer. (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)

Regjeringen presenterte fredag 29. mai en ny krisepakke med forslag til endringer i statsbudsjettet i forbindelse med koronapandemien. Pakken skal behandles sammen med revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.

Regjeringens forslag.

Videreføring av kompensasjonsordningen for arrangører på frivillighets- og idrettsfeltet (kapittel 325, post 77)

 • Ordningen forlenges slik at den gjelder arrangementer for arrangementer som var planlagt fram til 31. august.
 • Bevilgningen økes, slik at det totale beløpet som er satt av til ordningen vil være på 1,87 mrd kroner for perioden fra 5. mars til 1. september. Regjeringen har signalisert at arrangementer for over 500 personer vil være forbudt frem til 1. september.
 • Ordningen er rammestyrt. Dersom ordningene ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle søkere som oppfyller ordningens vilkår. Kulturminister Abid Q. Raja har likevel ved flere anledninger sagt muntlig at regjeringen vil tilføre mer midler dersom anslagene er for lave.
 • Det gis 70 pst. kompensasjon. For å sikre likviditet i sektoren legges det opp til løpende utbetalinger.
 • Det står ikke noe nytt i tilleggsproposisjonen om hvilke typer tapte inntekter som faller innenfor ordningen, med det vises til omtalen som kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Frivillighet Norge har sendt sine innspill på den nye krisepakken til Stortinget.

Mobilisering av frivillige – den nye frivilligheten (kapittel 761, post 21)

 • Det er foreslått 75 mill. kroner til etablering av en ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som tilbyr praktiske tjenester, digitalisering av likemannsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.
 • Det foreslås at midlene forvaltes av stiftelsen Dam, og at Helse- og omsorgs- departementet i samarbeid med stiftelsen utarbeider et tilskuddsregelverk for ordningen.

Informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen (kapittel 291, post 71)

 • Det foreslås å øke bevilgningen med 10 mill. kroner til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen.

Tilleggsbevilgning til barne- og ungdomsorganisasjonene (kapittel 846, post 70)

 • Det foreslasr 10 mill. kroner i tilleggsbevilgning til den nasjonale grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene i 2020.

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb (kap 1634, post 72)

 • Regjeringen foreslår en ny, søknadsbasert ordning som skal stimulere virksomheter til å ta permitterte tilbake i jobb. Stiftelser og frivillige organisasjoner som ikke har næringsvirksomhet og dermed heller ingen rapportert omsetningssvikt, vil også kunne søke om støtte under ordningen.
 • Ordningen skal gjelde for juli og august 2020.
 • For stiftelser og frivillige organisasjoner vil støttebeløpet settes til 10 000 kroner per måned for hver permittert (månedsverk) som tas tilbake.
 • Regjeringen skal komme tilbake med detaljert utforming og nærmere avgrensing av ordningen i en egen lovproposisjon om kort tid. Oppdatert: Regjeringens lovproposisjon og Frivillighet Norges innspill.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring