Hopp til hovedinnholdet

Dialog med myndighetene om koronavirus

Publisert:
Oppdatert:
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, anbefaler at alle organisasjoner følger råd fra nasjonale og lokale myndigheter for å redusere smittefare. Avlysninger kan få økonomiske konsekvenser på både kort og lang sikt for organisasjoner og Frivillighet Norge jobber for at frivillige organisasjoner ikke skal bli rammet økonomisk av dette. (Foto: Nyerbilder.no)

(OPPDATERT: FREDAG 24. APRIL) Søknadsfristen for kompensasjonsordning for arrangementer som må avlyses er ute og Frivillighet Norge har sendt innspill til justeringer av ordningen. Frivillighet Norge har sendt innspill til hastetiltak for frivillige organisasjoner. Vi er i dialog med Kulturdepartementet om tiltak for å sikre at frivillige organisasjoner ikke blir rammet på lang sikt som følge av tiltak knyttet til koronaviruset.

Bakgrunn

Frivillighet Norge anbefaler at alle organisasjoner følger råd fra nasjonale og lokale myndigheter for å redusere smittefare. Avlysninger kan få økonomiske konsekvenser på både kort og lang sikt for organisasjoner. Frivillighet Norge jobber for at frivillige organisasjoner ikke skal bli rammet økonomisk og har foreløpig spilt inn følgende problemstillinger til Kulturdepartementet:

Økonomiske bidrag fra myndighetene for å dempe konsekvenser av tapene: For de som avlyser kurs og aktiviteter får det økonomiske konsekvenser, i form av tapte inntekter og allerede påløpte utgifter. Vi ønsker at myndighetene hjelper til med å begrense disse tapene.

Offentlig og private tilskudd: Både det offentlige og private har nå gitt tilskudd til arrangementer som kommer til å bli avlyst. Det er viktig at organisasjoner ikke blir nødt til å betale tilbake tilskuddene. Ofte er mye midler allerede brukt til forberedelser og det vil gi veldig store konsekvenser om dette må finansieres på andre måter. Dette gjelder ikke bare staten, det må også gis samme oppfordring til private stiftelser, kommuner og fylkeskommuner.

Organisatoriske konsekvenser: Avlysning av landsmøter og årsmøter fører til administrative problemer som at regnskap ikke blir formelt godkjent og at det påvirker søknader og rapportering. Dette må tas hensyn til det med tanke på rapportering og søknader i neste runde.

Tydelighet og påbud om avlysninger: Når organisasjonene skal vurdere avlysning er det ikke bare smittehensyn som må være med, men også økonomiske og organisatoriske konsekvenser. For noen er det arrangementer som finansierer driften resten av året (eller er målet med driften) som skal avlyses. Tydelige påbud fra myndighetene er en fordel fordi man da stiller i en annen situasjon omdømmemessig og også kanskje økonomisk.

Frivillighet Norge vil følge saken videre og videreformidle informasjon om tiltak fra myndighetene gjennom vår nettside og nyhetsbrev. Vi vil også fortsatt videreformidle bekymringer fra våre medlemsorganisasjoner til myndighetene. Dersom du lurer på noe eller har innspill, ta kontakt med Frivillighet Norges sekretariat.

Frivilligheten beholder statlige tilskudd

Den 14. mars annonserte Kulturdepartementet at frivillige organisasjoner får beholde statlige tilskudd, selv om aktiviteter må avlyses som følge av smitteverntiltak. I pressemeldingen står det at dette gjelder for tilskudd under alle departementer. Det enkelte departement vil sørge at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner.

- Det er bra at kulturminister Abid Q. Raja viser handlekraft og har lyttet til et viktig innspill fra frivilligheten. Dette skaper mer forutsigbarhet for frivilligheten i en situasjon som er utfordrende for alle, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen

Frivillige organisasjoner de vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene

- Nå håper vi fylker, kommuner og private stiftelser følger opp med tilsvarende avklaringer for tilskudd gitt til lag og foreninger, sier Slotterøy Johnsen.

Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett

18. mars presenterte regjeringen at de foreslår kompensasjonsordninger som for kulturlivet vil utgjøre cirka 300 millioner kroner og for idretten og frivilligheten cirka 600 millioner kroner. Stortinget har senere økt bevilgningen til idretten og frivilligheten med 100 millioner kroner. Dette skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, deltakeravgifter og merutgifter som kommer når arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Her er Frivillighet Norges Høringsinnspill til Kulturdepartementet om kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet sendt 27. mars 2020.

Her er forskriften til regjeringens kompensasjonsordning for arrangører som ble vedtatt fredag 2. april. Dessverre ble få av frivillighetens innspill tatt til følge. Det er ikke anledning for sentralledd til å søke på vegne av underledd, organisasjoner som i 2019 mottok over 60 % statsstøtte faller utenfor, og avlyste årsmøter faller ikke inn under ordningen. Kurs, seminarer, leirer og samlinger som er åpne for alle medlemmer er innenfor ordningen.

Fristen for å søke gikk ut 21. april. Søkertallene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at denne ordningen ikke traff som bredt som ønskelig og som den antakelig ville ha gjort dersom flere av innspillene fra Frivillighet Norge hadde blitt tatt til følge.

Les mer informasjon hos Lotteri- og stiftelsestilsynet om ordningen og hvordan man søker.

I regjeringens pressemelding om saken presiserer Kultur- og likestillingsminister Abid Raja at de vil fortsette dialogen med frivilligheten og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak.

Frivillighet Norge vil fortsette å ha kontakt med departementet om situasjonen og de ordningene som innføres for å hjelpe frivilligheten. Her er vårt innspill til justeringer av ordningen.

Innspill til kontantstøtteordning for næringsvirksomhet

Frivillighet Norge har sammen med Norges idrettsforbund og Den Norske Turistforening sendt innspill til arbeidet med en kontantstøtteordning for å dekke en andel av uunngåelige kostnader for bedrifter som har inntektstap som følge av koronasituasjonen (31. mars). Målet er å sikre at ordningen blir mulig å benytte også for frivillige organisasjoner som har faste uunngåelige kostnader.

Les brevet her.

I regjeringens forslag til innretning av kontantstøtteordningen er den begrenset til skattepliktige virksomheter. Det betyr at foreninger og stiftelser i frivillig sektor ikke vil kunne benytte ordningen. Stortinget har bedt regjeringen om å "sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon, som f.eks. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift, ivaretas." På bakgrunn av dette har Frivillighet Norge og Den Norske Turistforening sendt innspill.

Les innspillet til kontantstøtteordning for frivillig sektor her.

Innspill til hastetiltak for frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge har sendt innspill til myndighetene om hastetiltak for frivillige organisasjoner. Ved å bruke momskompensasjonsordningen kan regjeringen raskt og ubyråkratisk få midler ut til bredden av frivillige organisasjoner.

Les innspillet om hastetiltak her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring