Hopp til hovedinnholdet

Dialogmøte om kommunal frivillighetspolitikk

Publisert:
Oppdatert:
BH16157

Tirsdag 17. januar arrangerte Frivillighet Norge dialogmøte med KS, NAV, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Bufdir, Husbanken, IMDi, UDI og Kulturdepartementet.

Formålet med dialogmøte var å diskutere felles interesser for en mer helhetlig tilnærming til frivillig sektor i kommunene. En slik helhetlig tilnærming har de siste årene vært et satsningsområde for Frivillighet Norge der et av hovedvirkemidlene har vært å tilby kommuner bistand til å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk i dialog med frivillige organisasjoner lokalt.

I møtet kom det frem at det er en felles interesse for bedre samspill mellom frivilligheten lokalt og kommunene. Frivillighet Norge har allerede etablert en samarbeidsrelasjon med KS, Helsedirektoratet (Hdir) og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). For å styrke kommunens samhandlingskompetanse med frivilligheten lokalt fremmet Frivillighet Norge behovet for å utvide samarbeidet med flere statlige aktører.

- For få kommuner har vedtatt en helhetlig frivillighetspolitikk. Da utnyttes ikke potensialet som ligger i økt samspill og dialog mellom kommune og frivillighet, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

- Vi inviterer nå til et felles løft sammen med kommunesektoren og statlige aktører for å bidra til at alle kommuner får en frivillighetspolitikk – til beste for lokalsamfunn over hele landet, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge fremmet også forslag om å etablere et faglig samarbeidsforum mellom frivillig sektor og statlige aktører, en arena for å utveksle erfaringer og kunnskap om hvordan frivilligheten bidrar som samfunnsaktør i samspill med det offentlige. I dialogmøtet kom det frem en rekke problemstillinger som kan være aktuelle å belyse i et slikt forum. Frivillighet Norge vil følge opp ved å drøfte dette nærmere med de instansene som var til stede i dialogmøtet.

På bildet ser vi noen av møtedeltakerne: Ida Marie Holmin (Frivillighet Norge), Øyvind Giæver (Hdir), Per Olaf Skogshagen (Husbanken), Stian Slotterøy Johnsen (Frivillighet Norge), Morten Thaulow (Miljødir), Gunn Marit Helgesen (KS), Randi Kleven (IMDi), Grete Ellingsen (statssekretær i KMD), Signe Opsahl (Bufdir). (Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring