Hopp til hovedinnholdet

Difi-veileder og representantforslag om ideelle aktører

Publisert:
Oppdatert:
Logo3

Direktoratet for informasjon og IKT (Difi) er i gang med å lage en veileder for offentlige innkjøpere av helse og sosiale tjenester der Frivillighet Norge bidrar med innspill. Les også Frivillighet Norges innspill til representantforslag om ideelle aktører i omsorgssektoren fra stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe.

Det store mangfoldet av ideelle aktører vært en del av helse- og velferdsfeltet i Norge i mange tiår. I mange tilfeller har de vært drivere i utviklingen av tjenester som har bidratt til utformingen av det norske velferdssamfunnet.

Frivillighet Norge sitter i referansegruppen ledet av Direktoratet for forvaltning og IKT som har ansvaret for å revidere veilederen for offentlig anskaffelser. En viktig forutsetning for Frivillighet Norge er at veilederen vil fungere som et praktisk verktøy er at innkjøperne føler seg trygge på hvordan de kan gå frem i regelverket for å velge ideelle leverandører lokalt og regionalt. Arbeidet med veilederen skal være ferdig i januar 2017.

Frivillighet Norges innspill til Difi-veilederen kan du lese her.

Representantforslag om ideelle aktører i omsorgssektoren

Stortingspolitikere engasjerer seg for å sikre at det nye lovverket (lov om offentlige anskaffelser) anvendes på en slik måte at minst 25 prosent av leverandørene i omsorgssektoren skal være ideelt drevet. Stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe har fremmet forslag i Stortinget om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030 (jf. Dokument 8:85 S 2015-2016).

Frivillighet Norges innspill til dette forslaget kan du lese her.

Les også Frivillighet Norges brev til Nærings-og fiskeridepartementet om ideelle aktører her.

Bilde: Difi

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring