Hopp til hovedinnholdet

Digitale fritidsaktiviteter for barn og unge

Publisert:
Oppdatert:
Hender som holder en mobiltelefon
Foto: Hedvig Kolboholen

Etter et år med koronapandemi har mange frivillige organisasjoner fått erfaring med digitale løsninger. 23. mars hadde vi et kurs om digitale fritidsaktiviteter for barn og unge og inviterte flere organisasjoner til å holde innlegg om sine erfaringer. Hva har vi lært så langt og hva tar vi med oss videre?

Dugnad for økt deltakelse

Frivillighet Norge jobber med et prosjekt som vi kaller Dugnad for økt deltakelse. Målet er å bidra til bred og øke deltakelse i frivilligheten. Dette er en del av vårt arbeid med følge opp fritidserklæringen og regjeringens arbeid med fritidskortet, som skal gi alle barn og unge støtte til å delta i en varig fritidsaktivitet.

Vi har lansert verktøyet Ungfritid.no som er en nettportal for fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Helsedirektoratet samarbeider med oss om en kampanje for Ungfritid.no. Etter et år med koronapandemi trenger vi å komme i gang igjen med flere aktiviteter for barn og unge og fortsette arbeidet med å rekruttere. Det tar ennå en stund før vi kan møtes uten smitterestriksjoner og behovet for digitale løsninger er fremdeles stort.

Les også: -Vær så snill ikke gi opp. Nettmøte med Helsedirektoratet 24. mars. 2021.

Det må være en grunn til at du gjør det digitalt

-Mange tenker at Hyperion kastet seg raskt rundt da koronaen kom, men også vi ønsker oss tilbake til å kunne møtes fysisk, sa styreleder i Hyperion – Forbund for fantastiske fritidsinteresser, Vincent Mainardi i sitt innlegg.

Vincent brukte The Gathering som eksempel. The Gathering, som er drevet av KANDU, er Norges største datatreff og samler tusenvis av for ungdom. Men mye av det som skjer der er ikke så lett å gjøre digitalt. Dataspill driver jo ungdom med fra før, så det har ikke appell nok i seg selv. The Gathering skapes like mye av å samles, konsertene og alle de frivillige. Når man skal gjøre aktiviteter digitale må jobbe med å skape stemning og få fram hva som gjør arrangementet spesielt, at det er digitalt er ikke i seg selv det som trekker. Det er mulig å bygge en digital deltakelseskultur. For eksempel gjennom å strømme konkurranser og finne måter i å involvere publikum på.

Vincent trakk også frem at det er mye å ta med seg av de digitale erfaringene videre. Digitale arrangement er mer tilgjengelig for de som ellers måtte reise langt. For mange har også den nye digitale sosiale hverdagen virket mindre fremmed. Bruk de digitale virkemidlene ofte nok til at dere lærer dem og får dem til å leve. Oppretter du en digital aktivitet med du også være med for å skape en digital kultur, slik du ville gjort i en fysisk aktivitet.

Det finnes mange løsninger man kan ta i bruk for å gi opplevelsen av å være sammen med andre digitalt og å bygge fellesskap og frivillighetskultur i foreningen. Her er noen av Vincent sine tips: Drawfull, Jackbox, Backyard.no, Discord, Clubhouse, Minecraft.

Lag kjøreregler for de digitale aktivitetene

-Trygge digitale aktiviteter arrangeres av trygge organisasjoner, sa Ingrid Grøntvedt, organisasjonsrådgiver i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

En trygg organisasjon er et trygt sted å være, et fellesskap for alle fritt for krenkelser. For å få til dette i de digitale arrangementene trenger vi rutiner og kjøreregler og en god organisasjonskultur. Et eksempel er om man legger opptak av et digitalt møte på nett i etterkant. De som deltar, skal ha fått mulighet til å gi det vi kaller et aktivt samtykke til å bli filmet. Det må også være mulig å delta uten å bli filmet.

Det er viktig å snakke om grenser før en aktivitet, og om digital oppførsel. For eksempel har ikke deltakere fått samtykke av hverandre til å ta et bilde av de de ser på skjermen. Du som arrangør må også være klar over at deltakerne kan bruke andre kanaler enn de som brukes i den digitale løsningen for arrangementet, og som du som arrangør ikke har kontroll på. Bygg en god kultur for hva som er akseptert og ikke.

Digitale fritidsaktiviteter trenger tillitsvalgte tilstede i arrangementet. Tenk beredskap også på digitale arrangement. Sørg for at deltakerne vet hvem de kan ta kontakt med dersom de har opplevd noe de trenger å varsle om.

Les mer om LNUs arbeid for Trygge organisasjoner her.

Digitale løsninger både senker og hever tersklene

-Mennesker med funksjonsnedsettelse har blitt hardt rammet av pandemien, men et lyspunkt har vært de digitale tilbudene, fortalte Maja Lie Opdahl, rådgiver i Unge funksjonshemmede.

Mange har fått mulighet til å delta på aktiviteter langt unna der de bor. Det sparer både tid og penger. Digitale løsninger har også gjort det mulig å bruke hjelpemidler for lyd og bilde etter behov, og det har blitt lettere å delta selv om man på grunn av kronisk sykdom ikke har samme energi som mennesker som ikke er syke.

Men vi ser også at noen ikke får mulighet til å delta digitalt. Det kan handle om at noen mangler digital kompetanse eller det utstyret som trengs for å være med. Universell utforming er viktig også på nett. Riktig valg av plattform og god informasjon om hvordan løsningen skal brukes er viktig. Plattformene har mange gode løsninger. Forhør dere med leverandørene om hva som vil dekke deres behov.

Til slutt understreket Maja at til tross for mulighetene de digitale løsningene har gitt så kan ikke de erstatte muligheten for å kunne møtes fysisk. Det er derfor viktig at digitale løsninger ikke blir en hvilepute. Vi må fortsatt jobbe med å gjøre alle former for aktivitet tilgjengelige for alle. Her kan du lese om Unge funksjonshemmedes arbeid med en veileder om barrierefri fritid.

Programvare til frivillige organisasjoner gjennom Techcoup

-TechSoup er en global plattform for programvare. Frivillighet Norge driver TechSoup i Norge og tilbyr programvare til redusert pris, forklarte Habiba Stray som jobber med dette i Frivillighet Norge.

Det har vært stor pågang fra frivillige organisasjoner som trengte digitale verktøy under koronapandemien. Tilbudet fungerer slik at frivillige organisasjoner søker om en konto hos oss. Med en konto får man tilgang til å benytte seg av rabatter på programvare fra en lang rekke donasjonspartnere som Microsoft, Zoom og Bitdefender.

Besøk hjemmesiden til TechSoup her.

Rekrutterer flere barn og unge med nytt tilbud under koronapandemien

-Jeg har ennå ikke sett en person som ikke kan spille, sier Karten Ølstad, fagansvarlig for Boccia og teppecurling i Norges Fleridrettsforbund.

54% av medlemmene i Boccia og Teppecurling er utøvere med nedsatt funksjonsevne eller en utviklingshemming. 12. mars 2020 måtte organisasjonen tenke nytt. Mange av utøverne er i risikogruppen og å samles til idrettsaktivitet ble vanskelig. Et arbeidsutvalg kom opp med ideen om å lage en Klubbkonkurranse og gjøre det mulig for utøvere å delta selv om de måtte trene hjemme.

De etablerte en digital løsning for å melde resultater fra klubbene rundt omkring i hele landet. Utøverne fikk tre uker på å trene etter at hver øvelse var sendt ut. Mange trente hjemme og de som kunne det møttes til felles trening.

Det vanket flotte premier, blant annet til lag som fikk med seg flere barn og unge. Mange av klubbene har klart å rekruttere flere enn ellers under koronatiden. Klubbkonkurransen har bidratt til det gjennom å gjøre idretten mer tilgjengelig for flere. Karsten fortalte at klubbfølelsen har økt under koronatiden. På stevner spiller gjerne utøverne for seg selv, men i klubbkonkurransen har laget kommet mer i fokus. -Vi har opplevd et stort digitalt samhold.

Øvelsene som ble utviklet til Klubbkonkurransen inngår nå i den digitale øvelsesbanken til organisasjonen og klubbkonkurransen fortsette på andre året.

Les mer om klubbkonkurransen og Boccia og Teppecurlig her.

Vi møtes til korpsøving kl. 19!

-Korpsene har hatt en enorm utvikling i det siste. Vi har lært å benytte digitale løsninger til som et supplement til aktiviteten. Samtidig må vi være obs på at det kan være en del barrierer. Digitalt betyr ikke at det blir tilgjengelig for alle, forteller Rune Hannisdal, musikksjef i Norges Musikkorps Forbund.

For NMF har det vært viktig å hjelpe korpsene å finne løsninger og stimulere til lokal aktivitet. NMF har hatt digitale dirigentstudier en del år, og kunne bruke erfaringene fra det. De har hjulpet korpsene med å finne løsninger for digital undervisning i korpsene og de laget en egen nettressurs med alternative korpsaktiviteter. Les om alternative korpsaktiviteter her.

De har har både små og store arrangement. Blåsemafiaen som deltok i Melodi Grand Prix i år har arrangert korpsøving med 2000 deltakere. Men Runde understreker at de små arrangementet også har stor verdi. -Det har vært overraskende stor deltakelse på digitale flater. Vi utvikler nå dette videre med egne øvelser for instrumentgrupper.

Et grep de har brukt for å gi opplevelse av å spille sammen er å ha de digitale øvelsene i sanntid. Når alle møtes til et avtalt klokkeslett gir det en egen opplevelse fordi du vet at det sitter andre rundt omkring og deltar samtidig med deg. Det blir noe annet enn å delta til et opptak eller en reprise.

Mange korpsstyrer har fått øynene opp for den digitale kompetansen hos sine unge medlemmer. Dette har ført til at ungdommene har fått mulighet til å ta på seg nye oppgaver for korpset og fått større innsikt i bredden av arbeidet i korpset. Flere korps som har klart å tenke alternativt har også rekruttert nye medlemmer i denne tiden.

Forslag til digitale fritidsaktiviteter fra kurset

Disse forslagene er hentet direkte fra Zoom-chatten.

Her kan du se opptak av kurset Digitale fritidsaktiviteter for barn og unge 23.3.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring