Hopp til hovedinnholdet

Digitalisering av frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Paul Chauffey, Stian Slotterøy Johnsen og Shahzad Rana
Paul Chauffey, Stian Slotterøy Johnsen og Shahzad Rana.

– Vi må legge til rette for felles løsninger som får ned tiden på søknader og rapportering, sa statssekretær Paul Chaffey på Teknologidagen som KNIF arrangerte i samarbeid med Frivillighet Norge 9. mai.

Statssekretær Paul Chaffey tok opp noen store samfunnstrender og hvordan de blir påvirket av digitaliseringen.

– Vi blir flere eldre og får samtidig strammere økonomiske rammer. Digitalisering kan frigjøre mennesker til å gjøre det mennesker er best på, sa Chaffey.

Chaffey pekte også på utfordringen med at ikke alle har kunnskap til å ta i bruk digitale løsninger og pekte på frivilligheten som en viktig samarbeidspartner for å drive digital opplæring i hverdagen.

Muligheter og utfordringer for frivilligheten

En arbeidsgruppe i Frivillighet Norge har laget en rapport med åtte anbefalinger som kan bidra til å få digitaliseringen av frivilligheten på sporet, se den her.

Frivillighet Norge drifter også rekrutteringsportalen Frivillig.no og tjenesten TechSoup i Norge som tilbyr frivillige organisasjoner gratis og rabattert programvare.

– Frivillig sektor er avhengig av å ta i bruk moderne teknologi og kommunikasjonsmidler. Rekruttering, synlighet og drift kan forbedres med digitale verktøy, sa Slotterøy Johnsen under konferansen.

Samtidig har også frivillig sektor egne utfordringer som hemmer bruk av ny teknologi. Utvikling og anskaffelse av nye løsninger er kostbart og krever kompetanse de fleste frivillige organisasjoner ikke har.

Johnsen utfordret Paul Chaffey etter innlegget:

- Hvordan kan staten understøtte dette arbeidet, slik at frivilligheten ikke blir hengende etter i digitaliseringen av samfunnet? spurte Johnsen.

- Myndighetenes rolle er å legge til rette felles løsninger som effektiviserer og får ned tiden på søknader og rapportering. Videre finnes det mange løsninger som er laget for offentlig sektor, for eksempel Altinn og ID-porten. Her kan vi trolig gjøre mer i grenseflaten mot kommuner og frivillighet i disse, svarte statssekretæren.

Fritidskort for økt deltakelse

I Granavolden-plattformen ble det varslet at regjeringen ønsker å innføre et fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Frivillighet Norge håper og tror at fritidskortet kan bidra til økt deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomi. Da må det være enkelt både for barna selv og for frivillige organisasjoner som driver fritidsaktiviteter å bruke kortet til å henholdsvis betale og få inn betaling for kontingent, deltakeravgift, etc.

Det betyr blant annet at det må finnes en sikker og enkel løsning for transaksjoner. De fleste organisasjonene som tilbyr fritidsaktiviteter drives lokalt av frivillige, og løsningen kan ikke skape merarbeid eller behov for store investeringer fra organisasjonene.

– Hvordan vil regjeringen inkludere frivillige organisasjoner i utviklingen av fritidskortets digitale infrastruktur og sikre at det blir en enkelt løsning som kan brukes på alle fritidsaktiviteter, og ikke bare noen få utvalgte? spurte Slotterøy Johnsen Chaffey.

Chaffey viste til at det er Kulturdepartementet som har ansvar for Fritidskortet.

– Fritidskortet er et fantastisk viktig punkt fordi det utjevner forskjellene i samfunnet og gir mulighet for egne valg om hvilke fritidsaktiviteter man vil delta på. Fritidskortet er ikke først og fremst et digitaliseringsprosjekt, men jeg regner med at vi i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil bli involvert i arbeidet etter hvert, sa Chaffey.

Samtidig advarte han mot å utvikle en stor løsning som skal løse alt på en gang og antydet at man bør se på om løsninger kan utvikles trinnvis og baseres på systemer som allerede fungerer i dag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring