Hopp til hovedinnholdet

Direktesending fra møteplass folkehelse

Publisert:
Oppdatert:
Mteplass

Følg møteplassen LIVE. Tema er folkehelseprogrammet og frivilligheten.

Kommunesektoren og Helse- og omsorgsdepartemente har etablert et nytt 10-årig folkehelseprogram. Formålet er å bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Programmet rettes inn mot psykisk helse og unge er en prioritert målgruppe.

Les mer her.

Fylkeskommunene inviteres til å ta en regional samordnings- og utviklingsrolle, som bl.a. innebærer samarbeid med kommunene, forsknings- og kompetansemiljøer, ungdom og frivillig sektor. Det legges vekt på tiltak som styrker ungdoms ressurser, deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet. Vi mener tillit mellom aktørene blir avgjørende for å lykkes.

  • Hvilken plass får frivilligheten i folkehelseprogrammet og i kommunen?
  • Hvordan kan kommuner og frivillige organisasjoner samarbeide for å nå målene?
  • Har aktørene nødvendig kjennskap og tillit til hverandre?

Denne møteplassen skal fremme samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

Velkommen til en engasjerende dag som byr på spennende innlegg, utfordringer og løsninger.

  • Tid: 25.04.17, kl 09:30-14:00 (16:00)
  • Sted: Marmorsalen på Sentralen, Oslo
  • Målgruppe: Ordførere, rådmenn, folkehelsekoordinatorer, og ledere i frivillige organisasjoner

Trine S Grande, Frode Hestnes, Sigrid Bonde Tusvik og Frode Kyvåg kommer.

Møteplassen er gratis. Bindende påmelding her innen 19. april.

Når du melder deg på har du anledning til å stille et spørsmål som kan inkluderes i konferansen.

Dagens konferansier er Tove Gundersen, Generalsekretær i rådet for psykisk helse.

Program

09:30 Registrering og mingling

10:00 Åpning, ved Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

10:15 Kommuner og samarbeid med frivilligheten, ved Anne Gamme, fagleder i KS

10:30 Folkehelseprogrammet, ved Frode Hestnes, statssekretær Helse- og Omsorgsdepartementetet

11:00 Panelsamtale: Hvordan gi frivilligheten plass? ved ExtraStiftelsen, LNU og Sunne kommuner

11:30 Et lite skråblikk på frivilligheten, ved Sigrid Bonde Tusvik

11:45 Lunsj og mingling

12:30 Erfaringer fra Østfold fylkeskommune, ved Knut-Johan Rognelien, folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune

12:45 Hvordan lykkes med å samarbeide med frivilligheten i Oslo, ved Frode Kyvåg, byrådssekretær i Oslo kommune

13:10 Frivilligheten som arena for alle, ved Trine Skei Grande, partileder i Venstre

13:25 Spørsmålsrunde med Frode, Trine, Knut-Johan og Sturla Stålsett

13:50 Avslutning, ved Sturla Stålsett, styreleder i Frivillighet Norge

Når konferansens program er avsluttet kl. 14 legges det til rette for regionale diskusjoner rundt flere bord i lokalet. Her oppfordres fylker, kommuner og organisasjoner selv til å ta initiativet og sammen finne veien videre. Sett av tid til å snakke sammen, lokalet er åpent frem til kl. 16.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring