Hopp til hovedinnholdet

Engasjer deg i vår pågående strategiprosess!

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av Nestleder i Frivillighet Norge Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge) fra medlemsmøte
Nestleder i Frivillighet Norge Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge) ledet medlemsmøte den 16. februar 2022. (Skjermdump)

Styret i Frivillighet Norge har vedtatt at vi skal revidere organisasjonsutviklingsstrategien og at denne nye strategien skal vedtas på årsmøtet 1. juni 2022. Nå har alle medlemmer mulighet til å påvirke Frivillighet Norges fremtid.

Prosess framover

Utgangspunktet for strategiprosessen er medlemstilfredshetsundersøkelsen fra 2021 og en interessentanalyse for Frivillighet Norge laget av Corporate Communications høsten 2021.

Vi legger opp til en åpen og inkluderende prosess, bestående av:

  • Medlemsmøte 16. februar, medlemsmøte kom med innspill til dette notatet.
  • Åpen innspillsrunde fram til 2. mars hvor medlemmer kan gi innspill, se lenke til skjema for å gi innspill.
  • Formell høringsrunde blant medlemmene, andre halvdel mars – første halvdel april.
  • Endelig utkast til strategi sendes ut med årsmøtepapirene 4. mai og strategien vedtas på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni.

Konsensus-prinsippet viktig for medlemmene

Mange av medlemmene på møtet trakk fram at konsensus-prinsippet som viktig for Frivillighet Norges identitet og gjør at mange kan føle seg hjemme i organisasjonen. Generalsekretæren var også opptatt av dette i sin innledning.

– En ting som trekkes fram i interessentanalysen er at konsensusprinsippet som vi jobber etter både er en styrke og en svakhet for oss. Konsensus er en del av Frivillighet Norges DNA – det skal ligge til grunn også for den reviderte strategien, sa generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen på medlemsmøtet.

– Likevel er det nyttig å ha en diskusjon om konsensusprinsippet og ikke minst hvordan det praktiseres. Fins det muligheter innenfor konsensus til å forbedre politikkutviklingen? spurte Slotterøy Johnsen medlemsmøtet.

Flere og egnede lokaler – en viktig sak for frivilligheten framover

En annet tema som ble løftet fram på medlemsmøtet var fremtidige politiske saker Frivillighet Norge kan løfte på vegne av medlemmene. Frivillighet Norges fanesak siden organisasjonen ble opprettet i 2005 har vært momskompensasjon for frivilligheten.

– Selv om momssaken ikke er vunnet før vi har fått på plass en regelstyrt momskompensasjonsordning trenger vi å utvikle flere relevante politiske saker å jobbe med i vårt samarbeidsforum. Hvilke prosesser trenger vi da, og hvordan skal kriteriene for hva som er en Frivillighet Norge-sak være?​ spurte Slotterøy Johnsen.

Behovet for egnende lokaler, arenaer, bygg og møteplasser har blitt foreslått inn som en sak for Frivillighet Norge. Medlemsmøtet fikk i forkant spørsmålet «Hva er viktig for at dere skal ha tilgang til de lokalene dere har behov for?» Engasjementet var stort rundt dette teamet på møtet og Frivillighet Norge vil jobbe videre med saken fram mot årsmøtet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring