Hopp til hovedinnholdet

Enklere å skaffe finansiering i Frivillighetens år

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av styret i Sparebankstiftelsen Helgeland
Siden 2013 har Sparebankstiftelsen Helgeland delt ut over 118 millioner kroner til lag, foreninger, klubber og andre idealistiske søkere med gode allmennyttige prosjekter på hele Helgeland. Og mer skal det bli, ifølge stiftelsens nye daglig leder, Sverre Klausen. (Foto: SpareBanke1 Helgeland)

Sparebankstiftelsen Helgeland foretok rekordutdeling på 26 mill kr til allmennyttige formål i sitt tiende driftsår som falt sammen med Frivillighetens år 2022. Også Sparebanken1 Helgeland delte raust ut i 2022. Til sammen delte stiftelsen og banken ut 50 mill kr til allmennyttige formål i Frivillighetens år.

– Oppslaget i Brønnøysunds Avis bekrefter resultatene av to ulike undersøkelser foretatt av Rambøll og oss, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Begge viser at 13 % av organisasjonene synes det var enklere å skaffe finansiering i Frivillighetens år.

Frivillighetens år ble markert med mer enn 2000 arrangementer fra Svalbard til Agder. 70% av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner deltok i markeringsåret. Kulturdepartementet bidro med 20 mill kr. Frivillighet Norge har kartlagt at andre offentlige og private aktører i tillegg har bidratt med 35 mill kr, men summen er trolig betydelig høyere.

– Flere har gitt bidrag til markeringer av Frivillighetens år i lokallagsregi, uten at vår kartlegging fanger det opp. Jeg håper Frivillighetens år har gjort både stiftelser og andre mulige samarbeidspartnere mer oppmerksomme på det gode arbeidet som gjøres i frivilligheten, og at de vil fortsette å bidra til dette framover, sier Slotterøy Johnsen.

«Jeg håper Frivillighetens år har gjort både stiftelser og andre mulige samarbeidspartnere mer oppmerksomme på det gode arbeidet som gjøres i frivilligheten, og at de vil fortsette å bidra til dette framover.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Hva vet vi om tilskudd / tildelinger som ble utløst av Frivillighetens år 2022?

Vi klarer ikke skaffe oss full oversikt over alle tilskudd/tildelinger til frivillige organisasjoner på lokalt og nasjonalt plan som følge av organisasjonenes markering av Frivillighetens år. Vi har grunnlag2 for å anslå at mer enn 2000 arrangementer/aktiviteter bidro til markeringen av året, og at svært mange av disse foregikk i organisasjonsregi. Organisasjonene har stått for store signalarrangementer og mange andre store og små andre arrangementer. De har skaffet midler fra offentlige ordninger og private stiftelser og bedrifter, og i betydelig grad bidratt med egne midler: En undersøkelse Rambøll gjorde for Frivillighet Norge blant foreninger i hele Norge høsten 2022, viser at 65% bidro med egenfinansiering til markeringer av Frivillighetens år. I tillegg har de bidratt med mye frivillig innsats og infrastruktur. Omfanget på den økonomiske verdien av dette er ikke mulig å få oversikt over uten å gjennomføre omfattende ressurskrevende undersøkelser.

Det er interessant å merke seg at 13 % av organisasjonene svarer at det ble enklere å skaffe finansiering i Frivillighetens år, i en undersøkelse Rambøll gjorde for Frivillighet Norge blant foreninger i hele Norge, høsten 2022.

Funnet bekreftes i en undersøkelse Frivillighet Norge gjorde blant egne medlemmer i februar 2023: Der svarer også 13 % at de opplever at Frivillighetens år har gjort det lettere å skaffe finansiering.

Så langt vi har oversikt over bidro offentlige og private aktører med ca 35 mill kr til markeringer av Frivillighetens år 2022

I tillegg til Kulturdepartementets bidrag til planlegging og gjennomføring av Frivillighetens år vet vi at andre offentlige og private aktører bidro med 35 mill kr til markeringer av Frivillighetens år. Beløpet er sannsynligvis høyere fordi vi ikke har den fulle oversikten. Tallene vi legger til grunn for estimatet er hentet fra undersøkelsene vi har gjort blant kommuner og fylkeskommuner, samt prosjektregnskapene vi har mottatt fra signalarrangementer og andre arrangementer.

Fordi vi oppfordret organisasjonene til å markere Frivillighetens år i form av å gi eksisterende arbeid og satsninger «en vitaminsprøyte» snarere enn å sette i gang nye tiltak, er det ikke alltid enkelt for organisasjonene å identifisere konkret hvilke inntekter som kom fordi det var Frivillighetens år. Vi har derfor ikke stilt organisasjonene spørsmål om størrelsen på de nye inntektene Frivillighetens år førte til. Rambølls nasjonale undersøkelse blant foreninger i hele Norge høsten 2022, viser imidlertid at 15% har fått offentlige tilskudd til markeringer av Frivillighetens år, 9% har fått gaver fra stiftelser og andre og 12% har fått støtte på annen måte.

Det må også antas at de reelle bidragene fra kommunene er noe høyere enn det vi har oversikt over fordi ikke alle kommuner har besvart undersøkelsen vår.

Offentlige aktører

 • Fylkeskommunene: 12 751 000 kr
 • Kommunene: 5 900 000 kr
 • Miljødirektoratet: 875 000 kr Strandryddeuka
 • Riksantikvaren: 2 500 000 kr Rydding av lokale historiske ferdselsårer
 • Kulturtanken: 600 000 kr Barrierefri Fritid
 • Helsedirektoratet: 100 000 kr #sammenpåtur
 • TIL SAMMEN: 22.726. 000 kr

Private aktører/stiftelser

 • Sparebankstiftelsen DNB: 5 500 000 kr VÅR DAG støtteordning
 • Sparebankstiftelsen DNB: 1 125 000 kr Strandryddeuka
 • Stiftelsen Dam: 1 400 000 kr #sammenpåtur
 • Gjensidigestiftelsen 800 000 kr #sammenpåtur
 • Norsk Tipping: 1 400 000 kr podcast, 5.12. arr + pris
 • Norsk Tipping: 435 289 kr Sykkelturen
 • Ocean Concervancy: 149 496 Strandryddeuka
 • Senter mot marin forsøpling: 751 095 Strandryddeuka
 • Joker: 800 000 kr Sykkelturen
 • Pensjonistforbundet: 250 000 kr Sykkelturen
 • Tekna: 100 000 kr Frivillighetens år
 • TIL SAMMEN 12 .710. 880 kr

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring