Hopp til hovedinnholdet

Erfaringer fra folkehelsearbeidet i kommunene

Publisert:
Oppdatert:
Vanja Konradsen, Nina Kolbjørnsen og Bjørn Lindstad på Oppvekstkonferansen.
Prosjektleder hos Frivillighet Norge Vanja Konradsen, Nina Kolbjørnsen fra Helsedirektoratet og Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge på Oppvekstkonferansen.

– Overordnet vil store deler av frivillig sektors bidrag til bedre folkehelse komme helt uten at det er et uttalt mål, sa politisk seniorrådgiver Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge. På dagens erfaringskonferanse for alle som jobber med folkehelse i kommuner, fylkeskommuner og forsknings- og utviklingsmiljøer, snakket Frivillighet Norge om våre erfaringer fra dialog med kommuneledelse, og lokale innspillprosesser med lag og foreninger.

25 mai deltok Frivillighet Norge på en erfaringskonferanse for alle som jobber med folkehelse i kommuner, fylkeskommuner og forsknings- og utviklingsmiljøer. Konferansen, som var i regi av Helsedirektoratet, er knyttet til Program for folkehelsearbeid.

Hovedfokuset i årets konferanse var gode folkehelsetiltak som styrker barn og unges psykiske helse. Frivillighet Norge hadde sammen med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Ungdom & Fritid ansvaret for innholdet i parallellseminaret: Samarbeid med frivillige lag og foreninger for bedre oppvekstsvilkår.

Se hele programmet.

Frivillighet Norge får midler fra Helsedirektoratet til vårt arbeid i kommuner og fylkeskommuner. På konferansen snakket vi om våre erfaringer fra dialog med kommuneledelse, og lokale innspillprosesser med lag og foreninger. Vi er opptatt av at frivillighetens rolle som lokal samfunnsaktør må baseres på at deltakelse i seg selv har en stor verdi.

– Overordnet vil store deler av frivillig sektors bidrag til bedre folkehelse komme helt uten at det er et uttalt mål, sa politisk seniorrådgiver Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge

Folkehelsegevinster som skapes i frivillige organisasjoner, må anerkjennes.

Prosjektleder for prosjektet «Økt deltakelse» hos Frivillighet Norge, Vanja Konradsen snakket også om denne effekten.

– Ensomhet er som kjent definert som helsefarlig. Forebygging av ensomhet skjer i de fleste frivillige organisasjoner fordi folk møtes og skaper et fellesskap. Det er allikevel sjeldent at aktiviteten er opprettet for å forebygge ensomhet. Folk er med i kor fordi de liker å synge, at de møter andre mennesker jevnlig over tid gir en merverdi. Man kan si at merverdiene er bi-effektene av de aktivitetene som lag og foreninger driver, noe som gir en rekke forskjellige folkehelsegevinster. Derfor er Frivillighet Norge opptatt av økt deltakelse blant barn og unge, og bidrar til virkemidler for at flere kan bli med i frivillige organisasjoner, sier Konradsen.

Frivillige lag og foreninger må bli kjent med egne barrierer for deltakelse, slik at alle som ønsker det kan få delta i frivillige organisasjoner, og bidra med frivillig innsats. Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for økt deltakelse i frivillige organisasjoner, og kan også bidra til å vise frem mangfoldet av muligheter til å delta.

Nyttige verktøy for både organisasjonene og kommunene

Nasjonale rekrutteringssider som Frivillig.no og Ungfritid.no gir kommunene sider som de kan fremme for befolkningen. Dette er enkelt, gratis og viser frem lokale frivillige organisasjoner. Knyttet til Ungfritid.no finnes det nå også lokale oversikter over aktuelle støtteordninger, som bidrar til varig deltakelse for barn og unge, i tråd med målene for Fritidserklæringen. Dette er også informasjon som er viktig for lokale lag. 54 % av dem svarer at de ikke kjenner til støtteordninger som foresatte kan benytte for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter, i en helt ny brukerundersøkelse fra Ungfritid.no. Nå utvikler Frivillighet Norge en digital veileder for økt deltakelse og samarbeid mellom sektorene, slik at flere får kunnskap om utfordringer og løsninger som kan anbefales.

Det er viktig at informasjonen om muligheten til å delta og bli værende kommer frem til de som ikke deltar. Frivillighet Norge anbefaler at skole og helsetjenester bidrar til deltakelse som fremmer folkehelse, men det er kun 1 av 4 kommuner som selv oppgir at de lykkes med dette, i Frivillighet Norges undersøkelse fra 2022. Det er et mål at flere barn og unge får bli kjent med frivilligheten og mulighetene til å bli med i et fellesskap over tid. Dette kan kommunene legge til rette for.

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no
Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring