Hopp til hovedinnholdet

Erfaringsrapport om momskompensasjonsordningen

Publisert:
Oppdatert:
Stian

Frivillighet Norges erfaringsrapport om momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er klar. En arbeidsgruppe jobber nå med forslag til endringer i ordningen.

Rapporten er basert på tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner.

Avkortningen i organisasjonenes momskompensasjon økte fra 17% i 2014 til 22% i 2015. Selv om Regjeringen har bevilget 2,5% mer til momskompensasjon i 2016, er det grunn til å tro at avkortningen vil fortsette å øke i 2016. Det skyldes at søknadsbeløpet hvert år siden ordningen ble innført har økt betydelig mer enn 2,5%. Fra 2014 til 2015 økte det totale godkjente søknadsbeløpet med 9%.

- Økningen i avkortning skyldes at stadig flere organisasjoner tar del i ordningen, noe som er positivt. Samtidig viser dette at det gjenstår mye arbeid før vi når målet om at frivilligheten får kompensert sine momsutgifter fullt ut, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

- Organisasjoner som søker momskompensasjon må ta høyde for at avkortningen i kan bli høyere enn tidligere år når de skal revidere budsjettet for 2016, sier Slotterøy Johnsen.

Last ned erfaringsrapporten her.

Arbeidsgruppe

Frivillighet Norge mener at det er behov for endringer som sikret at alle momsutgifter relatert til frivillig virksomhet refunderes.

En kartlegging gjennomført av Deloitte i fjor viser at organisasjoner med stor økonomi i gjennomsnitt får større søknadsbeløp i forenklet modell enn momsutgiftene, samtidig som organisasjoner med liten økonomi i gjennomsnitt får lavere søknadsbeløp enn de reelle momsutgiftene.

Siden ordningen ble etablert har Frivillighet Norge gjentatte ganger understreket at ordningen må innrettes slik at ingen organisasjon mottar mer momskompensasjon enn faktiske momsutgifter.

Styret i Frivillighet Norge har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til endringer i momskompensasjonsordningen med sikte på å skape en tettere kobling til de faktiske momsutgiftene enn i dagens ordning.

- Tett kobling til de faktiske momsutgiftene er viktig, både for å sikre tillit til ordningen og sektoren, og for å sikre at verdien av momskompensasjonsordningen opprettholdes over tid, sier Slotterøy Johnsen.

Arbeidsgruppen skal etter planen levere sin innstilling før sommeren. Etter organisatorisk behandling i Frivillighet Norge vil forslagene bli sendt til Kulturdepartementet. Eventuelle endringsforslag vil ikke påvirke årets momskompensasjon.

Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring