Hopp til hovedinnholdet

Erna Solbergs tale til årsmøtet

Publisert:
Oppdatert:
Erna Solbergrsmtet

Her kan du lese et sammendrag av Erna Solbergs tale til Frivillighet Norges årsmøte 05.12.2013

Åpningshilsen til årsmøte i Frivillighet Norge.

 • Tusen takk for muligheten til å holde åpningshilsen her på årsmøtet i Frivillighet Norge.
 • Frivilligheten er viktig for samfunnet. Hver og en av de omtrent 100 organisasjonene som er her i dag gjør en stor forskjell for mennesker i og utenfor landet vårt. Det er innenfor fattigdom, bistand, rus, kroniske sykdommer, mobbing og mange, mange flere felt.
 • Uten deres innsats hadde ikke vårt samfunn vært like bra.
 • Frivilligheten representerer mer enn en målbar innsats for samfunnet. I regjeringens verdigrunnlag skriver vi: «Regjeringen vil bygge sin politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten.»
 • Samfunn som bygges nedenfra er gode samfunn, og kjennetegnes ved at mennesker har tillit til hverandre, og tar ansvar overfor hverandre. Derfor ønsker vi å skape et større rom for frivillige initiativ.
 • I Sundvolden-erklæringen har vi åtte hovedprosjekter, der «en enklere hverdag for folk flest» er ett av dem.
 • Under beskrivelsen av prosjektet heter det: «Regjeringen vil legge til rette for private og frivillige initiativ. (…)Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner. De økonomiske ordningene må styrkes, reglene bli enklere og byråkratiet mindre.»
 • Det offentlige skal være en medspiller for deres aktiviteter, ikke en motspiller.
 • Frivillighet Norge er en viktig aktør for å bedre frivillig sektors rammevilkår. Jeg vet at kulturministeren allerede hatt et godt første møte med Frivillighet Norge, og ser frem til et videre samarbeid.

Kommentarer til årsmøteuttalelsen (se egen sak)

 • I forbindelse med årsmøtet deres har dere fremsatt 11 forslag til forenklinger. Det er jeg glad for. Det er konstruktive innspill til vårt arbeid. Jeg rekker ikke å ta for meg alle forslagene, men jeg vil nevne noen:
 • Til punktet om frivillighetsregisteret: I 2015 skal Kulturdepartementet være ferdig med et prosjekt som forenkler innrapporteringen til Frivillighetsregisteret. Samtidig må departementene bli flinkere til å benytte seg av registeret. Flere brukere av registeret vil forenkle samhandlingen mellom det offentlige og frivilligheten. Dette vil regjeringen følge opp.
 • Til punktet om å erstatte begrepet «samfunnsnytt» med entydige kriterier: Kulturdepartementet har satt i gang en vurdering av begrepsbruken for å gjøre det tydeligere for alle.
 • il forslaget om å erstatte 14 definisjoner av «medlem» og «lokalt lag» med én definisjon: Kulturdepartementet har i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene utarbeidet en veileder hvor det foreslås en felles definisjon av lokallag og medlem for tilskuddsordningene. Hensikten er å gjøre det enklere for barne- og ungdomsorganisasjonene å søke på ordninger som er tilrettelagt for disse organisasjonene.
 • Til kravet om å styrke koordineringen av den statlige politikken, la meg få nevne et eksempel for dere: Regjeringen vil ha en sterkere satsing på kunnskap, også på frivillighetsfeltet. Derfor er det avsatt 1,5 mill. kroner mer til forsknings- og utviklingsarbeid i budsjettet for 2014, enn det som var foreslått. Kulturdepartementet igangsetter et nytt fireårig forskningsprogram nå i desember, med særlig fokus på frivillig deltakelse, utvikling og endringer i frivillig sektor, samt viktige inntekts- og finansieringskilder for organisasjonene. Dette forskningsprogrammet er et spleiselag mellom flere departementer og retter seg mot hele frivillig sektor. Det viser at Kulturdepartementet tar tydeligere ledelse nå enn før.
 • Dette var noen av kravene som vi jobber med eller har innfridd allerede.
 • Vi har satt oss som å gjøre Norge enklere. Det gjelder også frivilligheten. Vi håper å være en god partner i deres arbeid, og vi setter stor pris på innspill tilbake.
 • Lykke til med årsmøtet i dag, tusen takk for oppmerksomheten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring