Hopp til hovedinnholdet

ExtraStiftelsen og Frivillighet Norge reiser landet rundt for folkehelsa

Publisert:
Oppdatert:
Hans Christian Lillehagenog Stian Slottery Johnsen

Prosjektene Lev Vel og Møteplass folkehelse slås sammen i fire byer rundt om i landet.

I 2019 skal Møteplass folkehelse reise og treffe folk flere steder i landet sammen med ExtraStiftelsens Lev Vel. Frivillighet Norge har i fem år arrangert Møteplass folkehelse i samarbeid med Helse xx, som er en idédugnad for folkehelse sammen med frivilligheten og kommunene. Målet med møteplass folkehelse er å skape en arena hvor det offentlige og de frivillige organisasjonene kan møtes å se hvordan man sammen kan bidra til å løse folkehelseutfordringene

– Første bud for å få til gode samarbeid er å møtes og bli kjent. Vi gleder oss derfor til å reise rundt i landet med ExtraStiftelsen for å skape gode og inspirerende møteplasser, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Vil være frivillighetens læringsarena

Lev Vel er ExtraStiftelsens årlige fagkonferanse, og i 2019 er temaet folkehelse. Tidligere har Lev Vel blitt arrangert som en heldagskonferanse i Oslo, men stiftelsen ønsker å være en læringsarena for frivilligheten i hele landet.

– Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med Frivillighet Norge, og når vi nå ser at våre to konsepter har et felles publikum, tror vi det blir veldig fint å reise rundt i landet sammen, både for oss, for de mange frivillige organisasjonene og kommunene, sier generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen.

I løpet av januar, februar og mars blir det arrangert seminarer i Ålesund, Kristiansand, på Hamar og i Oslo. ExtraStiftelsen starter seminarene med et to timers program, der prosjektledere fra organisasjonene vil få mye plass. Deretter tar Møteplass folkehelse over med en to timers workshop.

Både ExtraStiftelsen og Frivillighet Norge er opptatt av å synliggjøre at folkehelse handler om mer enn friluftsliv, idrett og fysisk helse.

– Folkehelsearbeid handler om samfunnets innsats for å opprettholde og fremme befolkningens helse. Selv om den norske folkehelsen generelt er god, vet vi at det er mange som av ulike grunner faller utenfor, og her gjør frivilligheten en fantastisk innsats for å inkludere alle, sier Lillehagen.

Starter i Ålesund 17. januar

– En viktig suksessfaktor er at kommunene utvikler en frivillighetspolitikk som bidrar til vekst og utvikling i lag og foreninger lokalt. Workshopen vår er skreddersydd for å få konkrete innspill til hva en frivillighetspolitikk bør inneholde, sier Slotterøy Johnsen.

Første stopp blir 17. januar i Ålesund hvor alle interesserte inviteres til en kveld om folkehelse på Fellesverket Dragen fra kl.16-20. Meld deg på her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring