Hopp til hovedinnholdet

Første møte i Rådet for et aldersvennlig Norge

Publisert:
Oppdatert:
Stianog Annestatssek HOD

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, sitter i regjeringens nye råd for et aldersvennlig Norge. De åtte medlemmene møttes for første gang tirsdag 22. januar for å diskutere oppdraget.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Bramo (bilde) ønsket velkommen da "Rådet for et aldersvennlig Norge" samlet seg for første gang. Rådet er et av tiltakene fra stortingsmeldingen Leve hele livet, (Meld. St. 15, 2017–2018) som et samlet storting står bak.

En million av befolkningen er i dag over 60 år. Eldre lever lengre, har høyere utdanning og bedre økonomi. Bramo la vekt på at alle sektorer har muligheter og virkemidler til å bidra til et aldersvennlig samfunn. Rådets blir en viktig premissleverandør i utviklingen av et nasjonalt program for et aldersvennlig samfunn.

- Vi kan synliggjøre det å engasjere seg i frivilligheten. Det er bra for den enkelte, for frivilligheten og for samfunnet, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighet er en av rådets fem konkrete punkter i programmet.

Medlemmer fra frivillighet, næringsliv og forskning

Rådet, som er en modernisering av Statens seniorråd, består av sentrale aktører innen organisasjonslivet.

Rådet for et aldersvennlig Norge er oppnevnt for perioden 2019-2021 og består av åtte medlemmer. Trude Drevland er leder. I tillegg til Frivillighet Norges Stian Slotterøy Johnsen er Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet med. Fra KS deltar ordfører i Stange kommune, Nils A. Røhne. Administrerende direktør i NHO Anne Cecilie Kaltenborn, Osmund Kaldheim fra Husbanken og Heidi Arnesen Austlid, adminstrerende direktør i IKT-Norge er også medlemmer. Forskningsleder Hans Christian Sandlie representerer OsloMet - storbyuniversitetet.

- Vi er glade for å delta i rådet for et aldersvennlig Norge og ønsker blant annet å bidra til at enda flere eldre får mulighet til å engasjere seg i frivilligheten, sier Slotterøy Johnsen.

Råd for et aldersvennlig samfunn

Rådet for et aldersvennlig samfunn samlet seg for første gang tirsdag 22. januar 2019. Foto: Frivillighet Norge

Rådets program

  • Kampanje for å planlegge egen alderdom. Eldre kan selv gjøre mer for å tilrettelegge egen bolig og opprettholde funksjonsevnene sine.
  • Eldrestyrt planlegging. Vi ønsker at de kommunale eldrerådene og eldre innbyggere skal få en mer aktiv rolle i kommunenes planarbeid, og at kommunene tar i bruk nye medvirkningsmetoder.
  • Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner. Vi vil invitere kommunene med til å delta i utviklingsarbeid og nettverk for aldersvennlige kommuner. KS planlegger å starte nettverket.
  • Partnerskapsordning. Alle sektorer, både offentlige og private virksomheter, bør ha som mål å være aldersvennlige. Vi må samarbeide på tvers av sektorer og for å skape nye løsninger.
  • Seniorressursen i arbeid og frivillighet. Vi har et stort potensial i å få flere til å arbeide lenger, og som pensjonist kanskje på andre måter. Mange synes det er meningsfylt å delta i frivillige aktiviteter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring