Hopp til hovedinnholdet

Feiringa av stemmeretten i full gang

Publisert:
Oppdatert:

Også Frivillighet Norge skal markere at det i år er 100 år siden kvinner fikk stemmerett på linje med menn. Vår kampanje er under utvikling, men vi kan avsløre at målet vårt er å bringe nettopp din stemme til Stortinget.

Stemmerettsjubileet 2013 er en nasjonal feiring av at kvinners stemmerett fyller hundre år. Over hele landet markeres hundreårsjubilanten med arrangementer, og noen av disse er allerede i gang.

Hovedtyngden av jubileumsaktivitetene vil imidlertid være i tilknytning til Stemmerettsuka 11. - 20. juni og i Stemmerettskampanjen i ukene før valget 12. september.

Frivillighet Norges arrangement vil være en del av sistnevnte kampanje, og blant målene er økt deltakelse i høstens valg. Vi satser på en kampanjeform hvor vanlige folk får muligheten til å få sin stemme hørt - av politikerne på Stortinget og folk på gata. Så snart flere av detaljene er på plass, vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Organisasjonslivet er en lavterskelinngang til samfunnsdeltakelse, og mer enn 80 prosent av befolkningen deltar i minst én organisasjon. Til sammenlikning deltok 76 prosent ved stortingsvalget i 2009. Frivillighet Norge vil i jubileumsåret jobbe for å omsette enda mer av engasjementet og organisasjonsdeltakelsen til valgdeltakelse.

Organisasjonslivet og nøkkelpersoner herfra var sentrale for framveksten av allmenn stemmerett og stemmerett for kvinner. Både Norske Kvinners Sanitetsforenings Fredrikke Marie Qvam og Gina Krog - to av datidas sentrale foreningskvinner - er plukket ut blant "de fire store" som særlig feires i Stemmerettsjubileet.

Stemmerettsjubileet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring