Hopp til hovedinnholdet

Flere - Bedre - Sterkere

Publisert:
Oppdatert:
Bilde fra debatt om mangfold i frivillige organisasjoner under Arendalsuka 2022
–I flere år har vi sagt at vi vil inkludere flere. Nå skal vi få det til! sa Birgitte Brekke fra Frivillighetens år. I debatt om dette på Arendalsuka ble publikum introdusert for konkrete strukturelle grep for å oppnå nettopp dette. Foto: Terje Frøyland.

Hva skal til for at frivillige organisasjoner blir mangfoldige fellesskap? 17. august samlet vi organisasjoner som jobber med å øke mangfoldet i ledelsen og styrene i frivillige organisasjoner, til debatt på Arendalsuka.

Mangelen på mangfold er de frivillige organisasjonenes ansvar

–Ett av målene for Frivillighetens år er å fjerne barrierer for deltakelse. Vi vet at det fins økonomiske barrierer, språkbarrierer og kulturelle barrierer som gjør at terskelen for å melde seg inn og delta, blir høy for mange. Men enda viktigere er kanskje de usynlige barrierene, sa Birgitte Brekke da hun innledet til debatten.

«Vervekampanjer til tross: Få med minoritetsbakgrunn ble værende i de tradisjonelle organisasjonene. Og sånn er det fortsatt. Og dette er først og fremst organisasjonenes problem!»

Birgitte Brekke
Frivillighetens år 2022.

Vi må erkjenne at flere faller utenfor

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Nancy Lystad Herz pekte på frivillighetens tradisjoner med å være åpne og inkluderende. Vi kan ikke snakke om det uten samtidig å erkjenne at flere faller utenfor.

Regjeringen støtter opp blant annet med tilskudd til frivillige organisasjoner for å øke deltakelsen i arbeid- og samfunnsliv, prøveordning for å styrke små og nystartede innvandrerorganisasjoner og forskning på innvandreres deltakelse.

–Men husk at innvandrere ikke er en ensartet gruppe. Målet må være å få med både de som er godt etablert og de som nylig har kommet.

Jobben starter med oss selv

Et viktig poeng i debatten var at vi må starte jobben med å se på hva som må endres hos oss selv.

–Vi må se på strukturene i vår organisasjon som gjør at noen passer inn mens andre systematisk utelukkes, sa Marcela Montserrat Fonseca Bustos, leder for Oslo Idrettskrets. De har blant annet satt fokus på valgkomiteen, for å sikre større mangfold der beslutningene i organisasjonen tas.

Solidaritetsungdommen har også tatt grep for å øke mangfoldet i styret.
– Mange av sakene vi jobba med traff målgrupper som ikke var i rommet. Det måtte vi gjøre noe med, sa Ammal A. Haj, leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. De har jobbet mye med å utvikle en inkluderende kultur og arbeidsmåte.

Yonas Bennor, prosjektleder Jenuesses Musicales Norway, sier at de lykkes i å få med minoritetsungdom i sitt tiltak Takskifte. Disse har mye å tilføre norsk kulturliv og frivilligheten, men opplever ofte at veien videre er stengt. Det jobber JM Norway med å endre.

Nasrin Naimy, rådgiver i Frivillighet Norge fortalte om Frivillighet Norges program Inkludering på topp. Her settes økt mangfold i toppen av organisasjonene på dagsorden. Vi har utviklet arbeidsverktøy for organisasjoner, til å planlegge og jobbe med mangfold. Frivillighet Norge har også vedtatt Mangfoldsplakaten som organisasjoner kan signere for å utfordre seg selv til å sette vilje bak målene om økt mangfold.

Normkreativt kurs

I forbindelse med Frivillighetens år har organisasjonene, sammen med KFUK-KFUM Forandringshuset jobbet sammen om temaet mangfold. Videre har JM Norway utviklet et normkreativt kurs som nettopp gir oss en anledning til å rette blikket innover i organisasjonen på strukturer og holdninger som er viktige å jobbe med for å gjøre plass til mangfoldet.

Yonas inviterte til å delta på kurs som blir tilgjengelig utover høsten, men allerede på Arendalsuka finnes det som normkreativt kræsjkurs.

Kurset har allerede blitt testet ut på sekretariatet i Frivillighet Norge. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen fortalte at det var en givende opplevelse.

«–Kræsjkurset i normkreativitet gav en fin anledning til å snakke om utfordringer, verdigrunnlag og normer man ikke snakker om så ofte, på en trygg måte.»

Stian Slotterøy Johnsen
Frivillighet Norge


Her kan du se hele arrangementet.


Disse medvirket:

  • Nancy Herz - statssekretær Arbeids og inkluderingsdepartementet.
  • Marcela Montserrat Fonseca Bustos - leder Oslo Idrettskrets.
  • Nasrin Naimy - rådgiver Frivillighet Norge
  • Yonas Bennour - prosjektleder Jenuesses Musicales Norway
  • Ammal A. Haj - leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.
  • Stian Slotterøy Johnsen - generalsekretær Frivillighet Norge
  • Birgitte Brekke - prosjektleder Frivillighetens år 2022

Nyttige lenker

Vi vil, vi vil – og nå skal vi få det til! Artikkel på Frivillighetens År om hvordan bli en mer flerkulturell organisasjon og om normkreativt kræsjkurs.

Inkludering på topp

Mangfoldsplakaten. Se hvilke organisasjoner som har signert

Mennesket bak merkelappene! En samtale med Per Inge Bjerknes i Norges Blindeforbund, som har signert Mangfoldsplakaten. Artikkel på Inkluderingskoden.no i august 2022.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring