Hopp til hovedinnholdet

Flere eldre i frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Bydel Nordstrand ved Elisabet Eide i samtale med Ingrid Køhler Knutsen
Bydel Nordstrand ved Elisabet Eide i samtale med Ingrid Køhler Knutsen fra Helsedirektoratet på fagsamling for frivillighetskoordinatorer hos Verdighetssenteret.

Kan vi forebygge ensomhet og bidra til et aldersvennlig Norge samtidig? Dette var spørsmålet da Frivillighet Norge bidro på konferansen denne uken hos Verdighetssenteret. Tema var rekruttering og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunene, med mål om å skape et aldersvennlig Norge og øke deltakelsen i frivillige organisasjoner.

Fem nøkler som tema i paneldebatt

Verdighetssenteret arrangerte en panelsamtale med utgangspunkt i en veiledningsside fra Leve hele livet reformen, som Helsedirektoratet har publisert.

– Lag og foreninger trenger kompetansen og erfaringen som mange eldre sitter med, og vi vet at det å delta i meningsfulle aktiviteter sammen med andre kan øke livskvaliteten og forebygge ensomhet. Å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner er derfor en vinn-vinn-situasjon og en viktig del av et aldersvennlig Norge, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Under tematikken Frivillighet finnes det fem nøkler til bedre samarbeid mellom kommune og frivillighet. De fem nøklene kan være til støtte og veiledning for arbeidet med bedre samarbeid med frivillige:

 • Nøkkel 1 Inviter til dialog
 • Nøkkel 2 Definer lokal identitet
 • Nøkkel 3 Tenk helhetlig
 • Nøkkel 4 Se fremover
 • Nøkkel 5 Forankring. Forankring. Forankring


Ordsky med definisjoner av frivillighet
Ordsky med begreper rundt frivillighet

Hva er Frivillighet?

I samtalen ble det stilt spørsmål rundt hva frivillighet kan være.

– Når vi snakker om å rekruttere flere til frivillig innsats så må vi også være tydelige på hva Frivillighet er og hva det ikke er, sier Vanja Konradsen, Prosjektleder for Økt deltakelse hos Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge benytter disse definisjonene:

 • "ikke-obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - enten gjennom en organisasjon, eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning - uten å ta betalt." - ILO (International labor organization
 • Frivilig sektor består av «foreninger og stiftelser; ikke-kommersielle samvirkeforetak, gjensidige og sosiale foretak; og individuelle aktiviteter som gjennomføres uten lønn eller tvang- med mål om å gagne samfunnet eller personer utenfor egen familie og hushold». - EU-prosjektet Third Sector Impact (TSI)

Så hvordan kan flere eldre bli med som frivillige?

Ingrid Køhlner Knutsen fra Helsedirektoratet påpeker at ressursene må finne hverandre.

– Kommunene har et ansvar som tilrettelegger og koordinator for at dette kan skje, og de må sikre kapasitet til å jobbe med dette, sier Knutsen.

Undersøkelser som Frivillighet Norge har gjort har avdekket en del funn rundt barrierer for deltakelse.

– Den største barrieren for deltakelse er at de nye frivillige ikke har blitt spurt, de kjenner ikke til mulighetene i organisasjonene og vet ikke om mangfoldet av oppgaver de kan bidra med der, sier Konradsen.

 • 36 % av lokallagene tror den største barrieren for å rekruttere nye frivillige er at folk ikke vet at de kan bli med hos dem.
 • Over 60 % av lokallagene i Norge oppgir at de har kapasitet til å rekruttere nye frivillige som opplever seg selv som ensomme, eller trenger ekstra oppfølgning fra organisasjonen.
 • 77 % av lokallagene ønsker å rekruttere flere over 60 år som frivillige.

Dette oppgir de 4500 lokallagene som besvarte Frivillighet Norges undersøkelse for «Økt deltakelse» våren 2022.

– Skal vi få flere med som frivillige når de får mer ledig tid som pensjonister, bør vi sikre rekruttering og inkludering i lokallagene i alle aldre, sier Konradsen.

Slik kan befolkningen i kommunene finne noe å engasjere seg i, i alle faser av livet. Det holder ikke kun å fokusere på de over 60 år.

I følge Hanna Vangen, seniorforsker ved NOVA handler det først og fremst om du er en person som har drevet med frivillig arbeid tidligere i livet. Vangen mener at det er litt vel optimistisk av myndighetene å forvente så mye av seniorene som går av med pensjon.

– Frivillighet kommer ikke av seg selv, sier hun i en sak hos forskning.no

Hva motiverer de frivillige over 60 år?

På spørsmål om hva som motiverer befolkningen mest til å stille opp som frivillig, svarer:

 • 54 prosent at de vil være til nytte og bidra med noe.
 • 43 prosent motiveres av at frivilligheten har en verdi for samfunnet som de vil støtte opp om
 • 39 prosent vektlegger at det er sosialt.

Dette viser tall fra Frivillighetsbarometeret, en årlig befolkningsundersøkelse utført av Kantar, på oppdrag fra Frivillighet Norge.

Her ser vi også en stigende trend fra 2021 til 2022 i andelen som gjør frivillig innsats for en organisasjon. Frivillig sektor er på vei tilbake til gamle takter før pandemien, hvor rundt 60-65 % av den voksne befolkningen utførte frivillig innsats, en eller flere ganger i året. Men dette tar tid og det er behov for støtte og tilrettelegging for å komme dit.

Hva kan kommunene gjøre?

Kommunen har ansvar for å legge til rette for samarbeid slik at flere kan bli inkludert i organisasjonene. Her er noen anbefalinger fra Frivillighet Norge:

 • Opprett en stilling som frivillighets- koordinator som skal legge til rette for en tett dialog og samhandling mellom kommunen og lokale lag og foreninger.
 • Støtt opp om et aktivt og mangfoldig foreningsliv i kommunen gjennom å øke driftsstøtten til frivillige organisasjoner.
 • Legg til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Spør organisasjonene hvordan de selv mener de kan bidra til å styrke folkehelsen og motvirke utenforskap.
 • Vis frem mulig frivillige oppgaver i organisasjoner og frivilligsentraler i kommunen på Frivillig.no

Les mer:
Frivillighet Norge utvikler nå veiledningsmateriell for «Økt deltakelse» til både kommuneansatte og lokallag, ved midler fra Helsedirektoratet.

Verdighetssenteret har utviklet et hefte om samhandling med frivillige – etikk og juss.

Frivillighet Norge har https://samhandlingskoden.no/ med råd til kommuner som ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk.

Hva kan organisasjonene gjøre?

Frivillig.no og Ungfritid.no er et nasjonalt gratis verktøy som drives av Frivillighet Norge, på vegne av frivilligheten. Her kan organisasjoner registrere seg og vise frem muligheter for deltakelse. På Frivillig.no samles det frivillige oppdrag og nettsiden er finansiert med midler fra Kulturdepartementet.

Frivillighet Norge håper vi at enda flere lokallag vil registrere organisasjonen og vise frem aktuelle oppdrag for nye frivillige. Trenger organisasjonen hjelp til registreringen eller har spørsmål? kontakt@frivillig.no

Trenger dere bilder eller logo?

Materiell for Ungfritid finner dere her: om.ungfritid.no/verktykasse

Materiell for Frivillig.no finner dere her: om.frivillig.no/verkty-og-materiell

Frivillig.no og Ungfritid.no i mobiltelefon
Frivillighetens egne verktøy for økt deltakelse
Begreper

Frivillighet Norge er representert i Rådet for et aldersvennlig Norge og sitter i referansegruppen for Leve hele livet reformen i regi av Helsedirektoratet. Frivillighet Norge har også inngått et partnerskap med Senteret for et aldersvennlig Norge. Verdighetssenteret er et kompetansesenter for frivillighetskoordinatorer i kommuner, som Frivillighet Norge samarbeider med.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring