Hopp til hovedinnholdet

Fokus på frivilligheten hos Vestland Fylkeskommune

Publisert:
Oppdatert:
Jenter ved bål
Økt deltakelse i frivilligheten er på planen hos Vestland Fylkeskommune og Frivillighet Norge. Foto: CF Salicat/ Norges speiderforbund

Vestland fylkeskommune og Frivillighet Norge holdt 18/2 en til digital frivilligkonferanse med tema rekruttering, inkludering og gjenreisinga etter koronapandemien. Fylkeskommunen vil løfte og styrke frivillig sektor og det støtter Frivillighet Norge opp om. – Mer aktivitet, flere frivillige, nye medlemmer og rom for alle. Dette må være målene for frivilligheten etter pandemien. Men det er utfordringer framover, sier Stian Davies, leder for hovedutvalg for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune.

Vestland Fylkeskommune og Frivillighet Norge har et etablert samarbeid knyttet til å utvikle en godt forankret frivillighetspolitikk, forebygge ensomhet og bidra til økt deltakelse i frivillige lag og foreninger.

Resultater fra spørreundersøkelse

Vestland fylkeskommune gjennomførte i desember 2020 en spørreundersøkelse blant regionale frivillige organisasjoner i Vestland. Som forventa, melder organisasjonene om at koronapandemien er svært utfordrende. Samtidig svarer over halvparten at de tror det blir enkelt eller svært enkelt å gå tilbake til normalsituasjon etter pandemien. Samtidig svarer 44 % at de tror det blir utfordrende. Medlemsnedgang, økonomiske utfordringer og færre frivillige kan true organisasjonslivet.

– Denne kunnskapen er viktig for at Fylkeskommunen skal forbedre frivilligpolitikken vår og være den beste medspilleren for frivilligheten. Fylkeskommunen skal være en støttespiller, tilrettelegger og pådriver for samarbeid. Då må vi vite hvor vi skal ha størst trykk, og hvor innsatsen vår trengs mest, sier Davies.

I spørreundersøkelsen kommer det frem at organisasjonene ser på rekruttering og inkludering som de to mest utfordrende områdene. Mange peker på at frivilligheten har behov for møteplasser og nettverk.

Undersøkelsen viser også at innvandrere er underrepresenterte i frivilligheten. Dessuten at innvandrere, kvinner og ungdom er underrepresenterte i styrer og ledelse. Dårlig privatøkonomi hindrer en del i å delta, og mennesker med nedsett funksjonsevne opplever utfordringer med å delta i aktiviteter og frivillig arbeid.

– Frivilligheten har en vei å gå for å inkludere alle, og for å forhindre rasisme og utenforskap, sier Davies

Dette er en Dugnad for økt deltakelse

Frivillighet Norge fokuserer på disse barrierene gjennom prosjektet Dugnad for økt deltakelse der verktøyene for rekruttering, Frivillig.no og Ungfritid.no, har en stor rolle.

–Med erfaringene fra det nasjonale rekrutteringsverktøyet Frivillig.no ser vi at åpne former for rekruttering er mer inkluderende og gir et større mangfold inn i organisasjonene. Denne effekten kan overføres til en åpen og aktiv rekruttering av unge deltakere gjennom Ungfritid.no, sier prosjektleder Vanja Konradsen

Grafer med resultat
Spørsmål stilt til organisasjoner på konferansen denne uken viser at mange er i gang med rekruttering fremover
Ordsky med resultater fra spørsmål i seminar
Mangfold og felleskap er to av mange grunner til å rekruttere frivillige akkurat nå, i følge organisasjonene.

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring