Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges reaksjon på ny folkehelsemelding

Publisert:
Oppdatert:
Pressemeldinger
Bilde av generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge. Foto: Birgitte Heneide

2. juni ble regjeringens Folkehelsemelding behandlet i Stortinget. Frivillige organisasjoner trekkes frem som en viktig samarbeidspartner for å løse folkehelseutfordringer. Men det følger lite konkrete midler og tiltak med.

Frivillige organisasjoner trekkes frem som en viktig samarbeidspartner med det offentlige i arbeidet med å forebygge ensomhet, arbeidet for psykisk helse og for en aktiv befolkning. Men det å bidra til økt deltagelse og forebyggende folkehelsearbeid er ressurskrevende også for frivilligheten.

- Frivillighet er ikke gratis. Vi ser at det mangler forutsigbare støtteordninger, og at det kuttes i tilskuddene til mange av organisasjonene som arbeider nettopp med økt deltagelse i frivilligheten og med folkehelseforebyggende arbeid, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

- Vi er bekymret for at det legges opp til at frivilligheten skal være en samarbeidspartner og en ressurs for det offentlige på mange områder, uten at det tas høyde for de ressursene det krever av frivilligheten, fortsetter Johnsen

Kutt til frivillig.no

Et av tiltakene som er kuttet i året som er gått er tilskudd til Frivillighet Norges eget verktøy for å øke deltagelsen i frivillig sektor, nemlig rekrutteringsportalen Frivillig.no. Prosjektet har tidligere mottatt støtte fra Helsedirektoratet, men ble kuttet i 2023.

- Kuttet rammer synligheten og vil føre til at færre nye blir rekruttert til de frivillige organisasjonene gjennom Frivillig.no i 2023, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge vet at de fleste frivillige organisasjoner, lag og foreninger ønsker invitasjoner til samarbeid med det offentlige velkommen.

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for å øke samfunnsdeltakelsen og redusere utenforskap, og vi er glade for at politikerne ser det. Men de må også ta høyde for ressursene det krever, avslutter Johnsen.

Behandling av stortingsmeldinga

Regjeringen la frem sin Stortingsmelding om folkehelse før påske. Les hele Meld.St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar her. Frivillighet Norge sendte inn et høringssvar, og deltok i komiteens muntlige høring i april. Det kan du lese mer om her. Nå er meldingen behandlet i komiteen, som har kommet med sine merknader, som kan leses her. Fredag 2. juni, ble stortingsmeldinga behandlet i Stortinget.

Kontaktperson

Bilde av Brita Brekke
Brita Brekke
Politisk rådgiver
41636798
brita@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring