Hopp til hovedinnholdet

- For lite fokus på kvalitet i anskaffelser

Publisert:
Oppdatert:
Person som holder ark

Kirkens bymisjon, Norske Kvinners Sanitetsforening, Stiftelsen Nordre Aasen, Blå kors og Kirkes sosialtjeneste delte sine erfaringer med anskaffelsesregelverket med andre ideelle organisasjoner.

Frivillighet Norge og Virke arrangerte 18. januar et seminar om offentlige anskaffelser og ideelle aktører. Bakgrunn var et innspill fra Frivillighet Norges Forum for institusjonsdrift om økt behov for kompetanseheving på anskaffelsesregelverket. I tillegg ønsket forumet en erfaringsutveksling rundt utfordringer i anskaffelsesprosesser og samarbeidsrelasjoner med det offentlige - fra et ideelt perspektiv.

På seminaret gikk Virkes dyktige jurister blant annet igjennom prinsippene i regelverket, terskelverdier som gjelder, og gode råd om hva man bør vektlegge for å vinne frem i anskaffelsesprosesser. I tillegg fikk deltakerne innsikt i hvilket juridisk handlingsrom som nye veilederen gir for å reservere konkurranser for ideelle.

I erfaringsutvekslingen kom det blant annet frem synspunkter på at det offentlige i sine anskaffelser har et for ensidig fokus på pris og mindre på kvalitet. I tillegg oppmuntres det ikke til innovasjon. Ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet har tradisjon for å være innovative og utvikle nye tiltak og ønsker et mer fokus på dette. Generelt er erfaringene at politiske intensjoner og føringer knyttet til gjennomføringen av anskaffelsesprosesser ikke følges opp i praksis av offentlige oppdragsgivere.

Stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet var invitert for å snakke om offentlige anskaffelser og ideelle aktører. Hun har tidligere sittet i Helse- og omsorgskomiteen og sitter nå i Næringskomiteen der hun blant annet har engasjert seg for ideell sektor. Grung snakket om prosessen i arbeidet med det nye anskaffelsesregelverket i Stortinget og den politiske prosessen videre innenfor dette saksfeltet. I tillegg kommenterte hun noen av de erfaringene som kom frem i erfaringsutvekslingen.

I løpet av seminaret fikk deltakerne avspilt en hilsen fra den nye Næringsministeren, Torbjørn Røe Isaksen der han uttalte at han raskt ønsket kontakt med representanter for ideelle aktører.

Frivillighet Norge takker alle sine medlemmer som bidro med erfaringer og innspill i konferansen og vil ta det med videre påvirkningsarbeidet inn mot våre beslutningstakere.

Bjørn Lindstad på seminar Frivillighet Norge og VIRKE 180118
Ruth Grung (Ap) på seminar Frivillighet Norge og VIRKE 180118

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring