Hopp til hovedinnholdet

Forenklede definisjoner av "medlem" og "lokallag"

Publisert:
Oppdatert:
Stian s johnsen1

Regjeringen har sendt ut høringsforslag om felles definisjoner av lokallag og medlem i statlige tilskuddsordninger. Forslaget bidrar til forenkling for frivillig sektor.

- Med dette forslaget demonstrer regjeringen at de ønsker å forenkle hverdagen for frivillige organisasjoner. Å få på plass felles begreper og definisjoner på tvers av ordninger har vært et viktig krav fra oss, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Regjeringens forslag er først og fremst relevant for de organisasjonene som allerede søker på statlige tilskuddsordninger og må forholde seg til ulike definisjoner av tellende medlem og tellende lokallag. Dette mangfoldet av definisjoner blir nå foreslått endret til en felles definisjon. Det er imidlertid rom for ytterligere forbedringer.

- Regjeringen bør i neste omgang åpne for at frivillige organisasjoner kan registrere antall tellende medlemmer i Frivillighetsregisteret slik at støtteforvalterne kan innhente medlemsinformasjon direkte fra Frivillighetsregisteret. Det er også viktig at kommunesektoren tar de nye definisjonene i bruk når de er på plass, avslutter Johnsen.

De nye definisjonene vil kun gjelde når man skal søke om tilskudd hos staten, og når størrelsen på tilskuddet avhenger av medlemstall og antall lokallag. Frivillige organisasjoner kan fortsatt operere med sine egne medlems- og lokallagsdefinisjoner i vedtekter og i andre sammenhenger.

Høringsfristen på forslaget er 2. mars 2016. Frivillighet Norge vil utarbeide et utkast til høringssvar som vil bli sendt ut på internhøring blant våre medlemmer over nyttår.

Les regjeringens høringsbrev her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring