Hopp til hovedinnholdet

Forenkling av statlige tilskuddsordninger

Publisert:
Oppdatert:
IMG 0607

Regjeringen meddeler i en pressemelding at de vil forenkle statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Hvert departement skal gjennomføre minst to forenklingstiltak i løpet av 2014. Så langt har arbeidet munnet ut i en veileder for forenkling av deltakelse i støtteordningene på barne- og ungdomsfeltet. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke synes det er positivt at veilederen nå er på plass.

- Dette er bra! Nå er det viktig at veilederen ikke blir liggende i skuffen, men at alle direktorater og departementer tar veilederen i bruk så det faktisk blir enklere og drive barne- og ungdomsorganisasjon i Norge.

På samme måte som regjeringens ambisjoner går utover den konkrete veilederen imøteser Brekke gjerne flere forenklingstiltak:

- Frivillighet Norge anser at dette er trinn 1 på veien mot en enklere hverdag for frivilligheten, som regjeringen har lovet. Også innvandrerorganisasjoner, studieforbund, kulturorganisasjoner, funksjonshemmede og så videre har behov for forenklinger i de ordningene de deltar i.

Et spesielt viktig grep i forenklingsarbeidet er ferdigstillelsen av Frivillighetsregisteret, og at dette tas i bruk som forenklingsverktøy i alle støtteordninger. Brekke avslutter:

- Det må bli slutt på at en organisasjon ansees samfunnsnyttig i henhold til et regelverk, men ikke et annet. Frivillighetsregisteret må bli inngangsporten til alle ordninger. Definisjonen av en frivillig organisasjon må være den som registeret bruker. Så får staten rette sine ordninger mot de ulike kategoriene i frivillighetsregisteret som ordningen er til for, og gjerne etablere ytterligere presise tilleggskriterier for deltakelse.

Se også Frivillighet Norges høringssvar da veilederen var på høring i august 2013.

Foto: Sofia Lis Sterner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring