Hopp til hovedinnholdet

Forenkling for byråkratiet skaper merarbeid for organisasjonene

Publisert:
Oppdatert:
Brekke Kulturfrivillighet utredning20093

I en høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag til endringer i lotteriloven skriver Frivillighet Norge at Frivillighetsregisteret må brukes som verktøy for forenkling også i lotteriloven, og at det svært skjønnspregete kravet om at organisasjoner må dokumentere samfunnsnytte for å få lotteritillatelse, må fjernes.

De siste årene har staten innført krav om organisasjoner må ha lotteritillatelse for å kunne delta i stadig flere tilskuddsordninger. Flere organisasjoner får avslag på søknadene fordi Lotteritilsynet vurderer at de ikke er samfunnsnyttige. Konsekvensene er både at organisasjoner stenges ute fra ordninger de har deltatt i lenge, og at de stenges ute fra nyetablerte ordninger.

-Å be organisasjoner som ikke har planer om å drive lotterier om å oppnevne en lotteriansvarlig, betale søknadsgebyr, sende inn regnskaper og dokumentere at de er samfunnsnyttige jfr. lotteriloven for å delta i støtteordninger, er en forenkling for byråkratiet som skaper mye merarbeid for organisasjonene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

-Det er svært uheldig at Lotteritilsynet stempler organisasjoner som folk med god grunn har stor tillit til, som ikke samfunnsnyttige. Studieforbundet Funkis, Nei til EU og enkeltavdelinger i Bymisjonen er eksempler på organisasjoner som har fått avslag med den begrunnelsen. Regjeringen må finne andre mer presise og objektive kriterier, fortsetter Brekke.

-I høst registrerte vi at bare 20 interessepolitiske organisasjoner søkte på den nye potten på 93 millioner kroner som skulle fordeles på denne typen organisasjoner. Årsaken til lave søkertallet var at svært få interessepolitiske organisasjoner driver lotteri. Dermed har de ikke søkt om lotterigodkjenning. Vi vet også at noen hadde søkt, men fått avslag, avslutter Brekke.

Les Frivillighet Norge sitt høringssvar her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring