Hopp til hovedinnholdet

Foreslår anbudsstopp i rusomsorgen

Publisert:
Oppdatert:
Morgendagensomsorg

I et Dok 8 forslag foreslår SV på Stortinget i dag at regjeringen skal instruere helseforetakene om å prioritere ideelle aktører framfor kommersielle aktører

SV foreslår samtidig at regjeringen inngår langsiktige avtaler framfor tidsavgrensede kontrakter (anbud), når de skal kjøpe private institusjonsplasser til rusomsorg.

De ideelle aktørene har ikke profitt som mål, men skal ivareta individets og samfunnets behov. Dersom de forsvinner mister vi et svært viktig korrektiv i det offentlige velferdstilbudet, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge.

De ideelle aktørene er viktige talerør for brukergruppene og de utvikler nye diagnoser og metoder. De ideelle har også ofte tilbud til de rusavhengige før og etter et behandlingsopphold, fortsetter Brekke.

Blå Kors var avgjørende for utvikling av diagnosen og behandlingen av spilleavhengige. Fagmiljøet i Blå Kors var i stand til å fange opp problemet og jobbet med det fordi det er deres samfunns-oppdrag. Det var ingen utsikter for profitt da de startet arbeidet, sier Birgitte Brekke.

Dersom de ideelle skal være en del av framtidens velferdstilbud må regjeringen videreføre samarbeidsavtalen som ble inngått i fjor. Avtalen kom som følge av at mange ideelle måtte legge ned, og sikrer langsiktige avtaler. Hvis regjeringen ikke viderefører samarbeidsavtalen vil vi se flere nedleggelser blant ideelt drevne rusinstitusjoner igjen, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.


Klikk her for å lese SVs Dok 8 forslag om anbudsstopp i rusomsorgen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring