Hopp til hovedinnholdet

Foreslår at kommunene skal få ansvaret for frivillighetssentralene

Publisert:
Oppdatert:
Sannerog Solberg

Spørsmålet om hvem skal ha ansvaret for frivillighetssentralene; Kulturdepartementet eller kommunene, har vært stilt mange ganger de siste årene. Frivillighet Norge er bekymret for at kommunene kan komme til bruke frivillighetssentralene som salderingspost når budsjettene skal vedtas og kommuneøkonomien er trang.

- Regjeringen foreslår nå å overføre tilskuddene til frivillighetssentralene til kommunene slik at de kan få et mer helhetlig ansvar, sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en presentasjon av stortingsmeldingen ”Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner” fredag 20. mars.

Spørsmålet om hvem skal ha ansvaret for frivillighetssentralene; Kulturdepartementet eller kommunene, har vært stilt mange ganger de siste årene. Ikke minst av KS som er opptatt av at frivillighetssentralene er lokale og dermed bør være et kommunalt anliggende.

Frivillighet Norge er bekymret for at kommunene kan komme til bruke frivillighetssentralene som salderingspost når budsjettene skal vedtas og kommuneøkonomien er trang.

- Dersom kommunene bruker frivillighetssentralene som salderingspost vil rommet for frivilligheten i nærmiljøene bli mindre. Dette er alvorlig både for demokratiet og velferden i lokalmiljøene våre, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.

- Skal kommunene få ansvaret for frivillighetssentralene må staten legge føringer for å sikre at frivillighetens kår i kommunene ikke svekkes, fortsetter Brekke.

Se Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding her og stortingsmeldingen her.

Foto: Agnar Kaarbø, KMD

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring