Hopp til hovedinnholdet

Foreslår full momskompensasjon i 2021

Publisert:
Oppdatert:
Demonstrasjon utenfor Stortinget. Plakat: Nei til moms på friluftsliv
Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

I Finanskomiteens innstilling til økonomiske tiltak i møte med pandemien foreslår en nesten samlet opposisjon full momskompensasjon.

Onsdag 23. februar skal Stortinget behandle forslag til endringer i statsbudsjettet for 2021. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt foreslår å øke merverdiavgiftskompensasjonen for 2021 med 395 millioner kroner. Frivillighet Norge anslår at det vil gi organisasjonene full momskompensasjon for 2021.

- Vi er veldig glade for at disse partiene ser hvor viktige frivillige organisasjoner er for lokalsamfunnene våre. Pandemien er utfordrende for mange lag og foreninger. Full momskompensasjon er viktig for økonomien og muligheten til å opprettholde aktiviteter fremover, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

I forslaget fra opposisjonen viser forslagsstillerene til; «positive bidrag fra frivilligheten i lokalsamfunn landet rundt» og de vil med forslaget; «sikre økt aktivitet, bedre tilbud og inkludering og vil derfor fjerne merverdiavgift på frivillighet.». Frivillighet Norge synes det er synd at Fremskrittspartiet ikke sikrer flertall for forslaget.

- I programmet sier Frp at de mener at den ideelle virksomheten til frivillige lag og organisasjoner skal være momsfri. Det er synd at de ikke følger opp når pengene skal fordeles, sier Slotterøy Johnsen.

Se hele innstillingen her.


Les også

Graf med svar i prosent

Frivillighet Norges innspill til stimuleringsordning for økt aktivitet i frivilligheten

Kulturdepartementet har bedt Frivillighet Norge, og en rekke andre organisasjoner, om innspill til hvordan en kan utforme stimuleringsordningen som ble varslet ...

Publisert
Oppdatert:

Hender som holder i en ring

Fortsatt usikkerhet om finansiering av Ungfritid.no

Frivillighet Norge er positiv til fritidskortet og ønsker å bidra til utviklingen av dette. Men økonomi er kun én barriere som hindrer deltakelse i fritidsaktiv...

Publisert
Oppdatert:

Stian Slotterøy Johnsen

Nye koronatiltak for frivilligheten må møte faktiske behov

Pressemelding: Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Mi...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring