Hopp til hovedinnholdet

Foreslår mer forskning på frivillighet

Publisert:
Oppdatert:

Det bør settes av ressurser til videreføring av den forskningssatsningen som innen sivilsamfunn og frivillig sektor som i dag er etablert i et eget program. Det er blant konklusjonene i Grund-utvalgets rapport "En kunnskapsbasert kulturpolitikk" som ble overlevert til Kulturministeren 16.05.

16.05.12

Grund-utvalget er et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan Kulturdepartementet kan håndtere ansvaret for forskning og utvikling som grunnlag for politikkutforming og -forvaltning på en god måte.

I rapporten trekker utvalget spesielt fram at utfordringer knyttet til kulturelt mangfold og digitalisering av samfunnet har stor konsekvens for de forskningsfeltene den kulturpolitiske forskningen må ta fatt i.Disse utfordringene er i kontinuerlig endring og vil påvirke kunnskapsbehovet knyttet til forskningsfelt som kvalitet og innhold, ytringsfrihet, inkludering og deltakelse, understrekes det.

Mer forskning på frivillighet

Utvalget mener det må skje en opptrapping av kunnskapsproduksjonen og en systematisk bruk av forskningsressursene i sektoren som helhet, samt at det må satses langsiktig på kvalitet i forskningen og på å bygge forskningsmiljøer. Aktuelle tema som framheves, er bl.a. nye former for samhandling mellom frivillig, offentlig og kommersiell sektor, motivasjon for deltakelse i frivilligheten. frivillig sektor som læringsarena og frivillig sektors samfunnsrolle.

- Vi er glad for disse innspillene, og ser at våre innspill er reflektert i rapporten, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. - Vi vil se nærmere på den og følge med på utviklinga innen norsk frivillighetsforskning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring