Hopp til hovedinnholdet

Forskjell på sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
BH16442

– Vi må finne en måte å samhandle på som gjør at vi får det beste tilbudet ut til våre innbyggere. Det sa KS' styreleder Gunn Marit Helgesen da KS lanserte rapporten "Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger" 8. april.

Rapporten belyser potensialet for samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører og mulighetene for å styrke sosialt entreprenørskap, og er resultatet av et forskningsprosjekt ved UNI Research Rokkansenteret i samarbeid med ISF, Nibr og det europeiske forskernettverket EMES.

Se rapporten her.

Et av funnene i rapporten er at sosiale entreprenører møter skepsis hos kommunene knyttet til sin kommersielle rolle og at denne skepsisen er mindre om de samarbeider med kjente ideelle organisasjoner. Det er avgjørende for et velfungerende samarbeid å forstå de ulike aktørenes egenart, mener Frivillighet Norge.

– Mens sosiale entreprenører har sin styrke i at de bruker forretningsmessige metoder for å løse sosiale utfordringer, har frivillige organisasjoner sin styrke i engasjement og ideologisk forankring fra medlemmer og deltakere, høy tillit i samfunnet og at de bygger sine aktiviteter på frivillig innsats, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, som samtidig tror det er mye å hente på gode samarbeid lokalt.

– Hvis kommunene skal få til gode samarbeid med både sosiale entreprenører og frivilligheten, og ikke minst hvis disse skal jobbe godt sammen for å løse samfunnsutfordringer, bør det bygges på en forståelse av hvem som bidrar med hva. En god lokal frivillighetspolitikk kan bidra til å klargjøre det, sier Slotterøy Johnsen.

Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring