Hopp til hovedinnholdet

Forslag om egne telefonnumre for innsamling på høring

Publisert:
Oppdatert:
Penger cc lisens Sparebank1 Flickr

På bakgrunn av henvendelse fra Telenor foreslår Post og teletilsynet (PT) å reserve egne telefonnumre for innsamlingsaksjoner. Formålet er å forenkle pengeinnsamling via telefon. Ved innføring av egne nummerserier vil leverandøren av teletjenesten kunne fakturere givertelefonen uten å beregne merverdiavgift. I dag momsbelastes gavene folk gir via telefonregningen. En del av gaven går dermed til staten i form av moms, som organisasjonene må søke Finansdepartementet om å få tilbakeført. Dette byråkratiet vil forsvinne dersom det etableres egne givertelefonnumre.

PT foreslår

  • å reservere 10 000 telefonnummere i 821-serien til frivillige organisasjoners innsamlingsaksjoner. Numrene deles i 5 kategorier for ulike gavebeløp. 6000 nummere forbeholdes kategorien egendefinert (gave)sum.
  • at leverandørene av teletjenestene kan søke om tildeling av telefonnumre innenfor de aktuelle kategoriene og tildele organisasjonene givertelefonnummer på permanent eller midlertidig basis.

PT foreslår at følgende vilkår må være oppfylt for at teletjenesteleverandøren skal tildele givertelefonnummer:

  • Organisasjonen må skriftlig bekrefte i søknaden at telefonnummeret kun skal brukes til innsamling, ikke til omsetning (dvs. levering av varer og tjenester mot vederlag jfr. merverdiavgiftsloven § 1-3 1.ledd litra a).
  • Organisasjonen må være registrert i Innsamlingsregisteret og i Frivillighetsregisteret når/hvis Innsamlingsregisterloven blir opphevet.

Frivillighet Norge fikk saken oversendt fra Kulturdepartementet i 23.10.14 og vil sende ut saken på internhøring. Høringsfristen i Post og Teletilsynet er 3. november.

Les høringsbrevet fra Post og Teletilsynet her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring