Hopp til hovedinnholdet

Fortsatt usikkerhet om finansiering av Ungfritid.no

Publisert:
Oppdatert:
Hender som holder i en ring

Frivillighet Norge er positiv til fritidskortet og ønsker å bidra til utviklingen av dette. Men økonomi er kun én barriere som hindrer deltakelse i fritidsaktiviteter.

For å øke deltakelsen blant barn som ikke deltar i dag, er det også viktig at aktivitetene er reelt tilgjengelige, oppleves relevante og at god informasjon om aktivitetene og organisasjonene er lett å finne.

Sparebankstiftelsen DNB og Frivillighet Norge har finansiert utviklingen av Ungfritid.no og Bufdir har gitt tilskudd til implementering. Nå er det behov for midler til drift og synliggjøring. Frivillighet Norge har bedt om 5 millioner til drift og synliggjøring i 2021, dette finner vi ikke igjen i forslaget til statsbudsjett.

- Vi er skuffet over at Ungfritid.no ikke blir finansiert over statsbudsjettet. Det ville gitt oss forutsigbarhet og bedre rammer for å bidra til at flere barn og unge får muligheten til å finne mangfoldet av fritidsaktiviteter i sitt lokalmiljø og delta på det de selv ønsker, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Hva er Ungfritid.no?

Frivillighet Norge utvikler i samarbeid med medlemsorganisasjonene våre Ungfritid.no som en gratis nasjonal digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger kan synligjøre varige fritidsaktiviteter for alle barn og unge. Her vil alle tilgjengelige aktiviteter i nærmiljøet synliggjøres på en enkel og god måte.

I tillegg til at barn, ungdom og foresatte trenger å enkelt få oversikt over aktivitetstilbudet i sitt lokalsamfunn, trenger organisasjonene kapasitet og kompetanse for å kunne ta imot flere og nye grupper. Dette er også en del av Ungfritid.no prosjektet. Frivillighet Norge vil utvikle materiell for å sikre at tilbydere av aktivitet er klare til å rekruttere å ta imot nye barn og unge.

Les også

Demonstrasjon utenfor Stortinget. Plakat: Nei til moms på friluftsliv

Foreslår full momskompensasjon i 2021

I Finanskomiteens innstilling til økonomiske tiltak i møte med pandemien foreslår en nesten samlet opposisjon full momskompensasjon.

Publisert
Oppdatert:

Graf med svar i prosent

Frivillighet Norges innspill til stimuleringsordning for økt aktivitet i frivilligheten

Kulturdepartementet har bedt Frivillighet Norge, og en rekke andre organisasjoner, om innspill til hvordan en kan utforme stimuleringsordningen som ble varslet ...

Publisert
Oppdatert:

Stian Slotterøy Johnsen

Nye koronatiltak for frivilligheten må møte faktiske behov

Pressemelding: Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Mi...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring