Hopp til hovedinnholdet

Fritidserklæringen signert

Publisert:
Oppdatert:
MG 9480

I dag, tirsdag 7. juni, skrev Frivillighet Norge, Statsministeren, KS og en rekke frivillige organisasjoner under på Fritidserklæringen på Forandringshuset på Grønland i Oslo.

Målet med erklæringen er at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

Frivillige organisasjoner står bak de aller fleste fritidsaktiviteter for barn i Norge. Medlemmer og foreldre bidrar både økonomisk og med frivillig innsats for å få hjulene til å gå rundt. De skaper et mangfoldig aktivitetstilbud og bygger sosiale fellesskap i nærmiljøene.

Økende sosiale forskjeller i samfunnet utfordrer denne modellen. Frivillighet Norge har pekt på dette som en utfordring i vår frivillighetspolitiske plattform.

- Frivillige organisasjoner vet at økonomi er en barriere for deltakelse og ønsker å være åpne for alle, men kan ikke løse denne samfunnsutfordringen alene, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

- Vi glade for at staten og kommunene er med på et samarbeid for å hindre at barn faller utenfor. I fellesskap kan vi realisere målet om en frivillighet som er reelt tilgjengelig for alle, uavhengig av familiens økonomi, fortsetter Slotterøy Johnsen.

- Fritidserklæringen viser at vi har et felles mål og vi er også glad for at Bufdir får et hovedansvar for å følge opp arbeidet med erklæringen i samarbeid med alle som har signert. Det gjør at vi får en arena for å løse konkrete utfordringer som hindrer deltakelse, avslutter Slotterøy Johnsen.

Se hele Fritidserklæringen her.

Frivillighet Norge har også nylig lansert råd om inkludering i frivillige organisasjoner.

Disse aktørene har skrevet under på erklæringen:

  • Statsministeren
  • Barne- og likestillingsministeren
  • Kulturministeren
  • Kommunal- og moderniseringsministeren
  • Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
  • KS
  • Frivillighet Norge
  • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
  • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom, ved organisasjonene Redd Barna, Røde Kors, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, KFUK-KFUM og Voksne for barn

Foto: Maria Saxegaard

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring