Hopp til hovedinnholdet

Fritidskasser muliggjør deltagelse for barn og unge

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av barns hender som ligger oppå hverandre
Sammen skaper vi Økt deltagelse blant barn og unge

Økonomi er en barriere som gjør at stadig flere barn og unge hindres i å starte på eller faller fra aktiviteter. Økte renter og dyrtid gjør at familier må nedprioritere medlemskontingenter og deltageravgifter. Regjerningens tiltak for å hjelpe disse familiene er Fritidskasser. Men mange kommuner søker ikke penger under denne ordningen, og enda færre gjør den kjent for sine innbyggere.

Hva er fritidskasser?

Fritidskasser er et tiltak som kommuner kan søke om gjennom en tilskuddsordning under Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge. Tilskuddet skal bidra til å inkludere barn og unge gjennom å dekke utgifter til deltagelse i fritidsaktiviteter. I 2023 er ordningen på mer enn 660 millioner. Likevel er det rundt en femtedel av norske kommuner som ikke søker om tilskudd til slike lokale fritidskasser. For at ordningen skal oppnå målet med økt deltagelse i hele landet, må flere kommuner søke om midler og opprette egne lokale fritidskasser. Gå til søknad midler til inkludering av barn og unge (Bufdir)

Samarbeid mellom frivillighet og kommune gir gode løsninger!

Det er flere måter å sette opp en lokal fritidskasse på. Men felles for alle løsningene er at de skal være ubyråkratiske, det skal være enkelt å søke, det skal ikke stilles krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller liknende, og det skal ikke betales ut penger direkte til enkeltpersoner som kan tas ut og brukes til andre formål. For å lykkes er det derfor viktig at kommunen og frivilligheten samarbeider. En kommune som har fått til dette er Tønsberg, hvor kommunen og frivilligheten samarbeider tett.

I Tønsberg kommune har mange ansatte rundt om i hele kommunen mulighet til å tildele støtte til barn og unge som trenger det. For å sikre at de når ut til flest mulig av dem som trenger det samarbeider de med blant annet Kirkens bymisjon. Det er ingen krav til dokumentasjon, noe som gjør at barna raskt kan komme i aktivitet, og prosessen er enkel og ubyråkratisk.

Gjør Fritidskassen kjent på stotte.ungfritid.no

Etter at frivilligheten og kommunen har gått sammen om å søke tilskudd til lokale fritidskasser, er det viktig å gjøre muligheten for støtte kjent blant innbyggerne. Alle lokale lag, foreninger, klubber og organisasjoner bør kjenne til hvordan de søker støtte på vegne av sine medlemmer. En måte å promotere ordningen på er å legge den ut på stotte.ungfritid.no. Her samles ulike støtteordninger og utstyrsutleietilbud, og man kan søke frem hvilke ordninger hver enkelt kommune har. Det er gratis å registrere ordningen, og siden driftes av Frivillighet Norge og knyttet opp mot Ungfritid.no. På denne måten kan innbyggerne enkelt finne frem til de ordningene kommunen tilbyr for støtte til aktiviteter.

Frivillighet Norges tre tips til å bygge ned den økonomiske barrieren for deltagelse i fritidsaktviteter:
  1. Søk Bufdir om tilskudd til lokale fritidskasser.
  2. Samarbeid med den lokale frivilligheten om hvordan tilskuddet skal administreres.
  3. Legg støtteordningen ut på stotte.ungfritid.no, slik at alle lett kan finne den.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring