Hopp til hovedinnholdet

Frivillig innsats avgjørende 22. juli

Publisert:
Oppdatert:

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen understreker betydningen av de frivilliges innsats rundt 22. Juli. Denne innsatsviljen må tas vare på og gis næring, understreker Frivillighet Norge.

- De frivillige heltene var avgjørende. De reddet både menneskeliv og politiets aksjon, sa kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv under framleggingen av rapporten 13. august Rapporten legger stor vekt på betydningen av frivillig innsats og understreker blant annet behovet for en samordnet innsats mellom ulike myndighetsgrener og frivillige organisasjoner i nødsituasjoner.

60 medlemsorganisasjoner deltok

I en medlemsundersøkelse Frivillighet Norge gjorde i november 2011, oppga 60 av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner at de bidro med frivillig innsats rundt hendelsene 22. Juli. Organisasjonene deltok blant annet med redningsarbeid, med å etablere støttegrupper og møteplasser og med å arrangere markeringer og drive annet holdningsskapende arbeid. I tillegg kommer den enorme frivillige innsatsen fra enkeltpersoner.

- Dette bekrefter hvor avgjørende både den organiserte og spontane frivilligheten er for vår beredskap i krisesituasjoner, sier kommunikasjonssjef Bente Myhre Haast i Frivillighet Norge. – Også i dag ser vi for eksempel hvordan folk stiller opp for å lete etter den savnede Sigrid Schjetne. Vårt samfunn er bygget opp rundt at folk gjør en innsats for nærmiljøet, også i krisesituasjoner.

Frivilligheten må ivaretas

Vi må likevel ikke ta den store ressursen frivilligheten representerer for gitt, understreker Frivillighet Norge.

- Når regjeringen nå skal evaluere det norske samfunnets beredskap, er det viktig å ikke glemme betydningen av et godt samspill med frivilligheten, sier Bente Myhre Haast. - For å kunne ha en sterk frivillighet også i framtiden, og for at folks innsatsvilje skal ivaretas og verdsettes, må regjeringen sørge for gode og stabile rammebetingelser og vilkår for de frivillige organisasjonene. Å bevare og styrke frivilligheten er å styrke samfunnets beredskap, understreker hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring